Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

Vyšla nová kniha doc. Fárka

V nakladatelství Karolinum právě vyšla kniha doc. Fárka India in the Eyes of Europeans: Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies - https://karolinum.cz/knihy/farek-india-in-the-eyes-of-europeans-25719. Preferujete-li četbu v naší mateřštině, doporučujeme starší verzi knihy s názvem Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství - https://karolinum.cz/knihy/farek-indie-ocima-evropanu-orientalistika-teologie-a-konceptualizace-nabozenstvi-15194.

| Aktuality

SZZ - zimní termín 2022

Státní závěrečné zkoušky v zimním termínu se uskuteční ve středu 26. 1. 2022.  Studenti absolvují veškeré součásti SZZ najednou - tj. 15 min. příprava na odbornou rozpravu, 25 min. odborná rozprava, 20 min. obhajoba závěrečné práce, 5 min. vyhlášení výsledků. 

Pokud obhajujete závěrečnou práci na KGE, věnujte, prosím, pozornost přípravě prezentace k obhajobě Vaší závěrečné práce. Vzhledem k časovému tlaku je nutné, aby Vaše prezentace netrvala déle než 10 min. Obsah prezentace: 1. úvodní stránka 2. cíle práce 3. postupy/metody 4. výsledky/výstupy 5. dotazy z posudků.

Nezapomeňte Vaši prezentaci nejpozději do 24. 1. 2022 odeslat Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., aby ji mohl nahrát do počítače v místnosti zkoušení. 

Ve zkušební místnosti Vám budou k dispozici atlasy světa a ČR.

Podrobný harmonogram SZZ naleznete zde

Opatření proti Covid-19 během zimních SZZ ještě nejsou určena a budou nejspíše specifikována později. Nicméně, ochrana úst a nosu je samozřejmostí. 

| Aktuality

TUL instaluje v Peruánských Andách unikátní klimatické a hydrologické stanice

Technická univerzita v Liberci spolupracuje s Univerzitou Karlovou a prestižní peruánskou univerzitou Pontificia Universidad Católica del Perú v Limě v rámci výzkumu dopadů změn klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo v Peruánských Andách.

Práce dr. Jana Kocuma z Technické univerzity v Liberci a odborníků z Univerzity Karlovy přináší cenné poznatky, které přispívají k celosvětovému výzkumu negativních dopadů změn klimatu na deficit vodních zdrojů a přírodní rizikové procesy. Rozvojová spolupráce mezi Českou a Peruánskou republikou probíhá rovněž na úrovni pedagogické.

Shrnující video podzimního výzkumného pobytu naleznete zde

 

| Aktuality

Nové skriptum dr. Drápely Praktická humánní geografie

Na webových stránkách eTUL vyšlo elektronické skriptum Mgr. Emila Drápely, Ph.D. k předmětu Praktická humánní geografie. Mohlo by zajímat i studenty, kteří předmět nemají zapsaný, ale píší bakalářskou či diplomovou práci na humánně-geografické téma. Skriptum je dostupné na adrese: https://publi.cz/download/publication/1712?online=1