Skip to main content

Doc. Martin Fárek obdžel ocenění děkana

| Aktuality

Doc. Fárek obdržel na fakultním shromáždění akademické obce dne 29. 11. 2023 ocenění děkana za výjimečný počin ve vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti, a to za monografii India in the Eyes of Europeans. Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies, která vyšla v distribuci Chicago University Press. Kolegovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci katedry. Více informací o shromáždění a oceněních naleznete zde: https://www.fp.tul.cz/aktuality/slavnostni-shromazdeni-akademicke-obce-fp-tul