Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

PF 2023

Milí studující, absolventi a přátelé liberecké geografie, 

přejeme Vám klidné vánoční svátky, strávené v kruhu Vašich nejbližších, a jen to nejlepší do nového roku 2023. 

| Aktuality

Státní závěrečné zkoušky v zimním termínu - harmonogram

Státní závěrečné zkoušky v letním termínu se uskuteční v pondělí 16. ledna 2023. Studenti absolvují veškeré součásti SZZ najednou - tj. 15 min. příprava na odbornou rozpravu, 25 min. odborná rozprava, 20 min. obhajoba závěrečné práce (pokud je práce obhajována na KGE). Výsledky budou oznámeny vždy na konci zkušebního bloku.

Pokud obhajujete závěrečnou práci na KGE, věnujte, prosím, pozornost přípravě prezentace k obhajobě Vaší závěrečné práce. Vzhledem k časovému tlaku je nutné, aby Vaše prezentace netrvala déle než 10 min. Obsah prezentace: 1. úvodní stránka 2. cíle práce 3. postupy/metody 4. výsledky/výstupy 5. dotazy z posudků. Prezentaci si ideálně přineste na flash disku s sebou.

Ve zkušební místnosti Vám budou k dispozici vytištěné státnicové okruhy, atlasy světa a ČR a magisterským studentům též RVP ZV.

Podrobný harmonogram SZZ je již sestaven (zde), nicméně se může kvůli odhlašování studentů obměňovat, což bude patrné zde, proto tento příspěvek pravidelně sledujte.

Případné dotazy pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

| Aktuality

Témata bakalářských a diplomových prací na KGE v akademickém roce 2022/2023

Mgr. Tomáš Bendl

 • Rozvoj geografického myšlení ve výuce zeměpisu – příklady dobré praxe, návrh, realizace a reflexe tematického celku; preferováno zaměření na problematiku globálních, regionálních a lokálních problémů
 • Možnosti využití vybraného zdroje/materiálu ve výuce zeměpisu – po domluvě lze zvolit relevantní aplikaci, materiál, či platformu jako např. Gapminder, Google Earth, atlas.mapy.cz, ČT EDU atp.; preferováno zarámování do konceptu geografického myšlení, či powerful knowledge.
 • Alternativy powerpointové prezentace v hodinách zeměpisu – příklady dobré praxe
 • Environmentální výchova – výzkum ukotvení environmentální výchovy v geografickém vzdělávání
 • Identifikace problémů, kterým čelí začínající učitelé zeměpisu – zaměření se na přechod začínajících učitelů do praxe a identifikaci problémů, se kterými se potýkají; jako výzkumný vzorek jsou preferování absolventi FP TUL

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.  (momentálně obsazena kapacita prací)

 • Problematika hranic, hraničních sporů a přeshraniční (ne)spolupráce - možno pojmout z hlediska politiky, ekonomiky či kultury; preferováno zaměření na česko-polskou nebo česko-německou státní hranici
 • Religiózní geografie - výzkum prostorové manifestace náboženství, možno zkoumat religiozitu obyvatel, sakrální památky, poutní místa a jejich proměny; preferováno zaměření na severní Čechy
 • Geografie cestovního ruchu - možno zkoumat i okrajové formy cestovního ruchu jako agroturistika, náboženský turismus či temný turismus; preferováno zaměření na severní Čechy

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D. (momentálně obsazena kapacita prací)

 • Geopolitická situace Indie a okolních států
 • Vztahy EU s vybranou asijskou zemí
 • Náboženské skupiny asijského původu v ČR
 • Vývoj vybrané asijské komunity - srovnání situace ČR se situací v Polsku/Rakousku/na Slovensku.

RNDr. Dominik Rubáš

 • Náměty na terénní výuku v místní krajině
 • Geografická terénní výuka se zaměřením na afektivní výchovně-vzdělávací cíle
 • Využití koncepce místně zakotveného učení v geografickém vzdělávání 
 • Mezipředmětovost v rámci geografické terénní výuky
 • Výzkum implementace terénní výuky v geografickém vzdělávání v Libereckém kraji (v jiném území...)

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

BP:
(Jakýkoliv fenomén z oblasti fyzické geografie, např. geologie-starý lom, geomorfologie-kopce, kamenné moře apod., biogeografie-významné stromy, specifické biotopy apod.) v zájmové oblasti a jeho charakteristika, vývoj, predikce budoucnosti apod. Tj. název by mohl znít: Památné stromy Frýdlantska, druhové složení, vývoj a možnosti ochrany, případně využití ve výuce
DP:
Fyzicko-geografické zajímavosti oblasti a jejich potenciál výuce zeměpisu na ZŠ

| Aktuality

Průvodce studiem pro studenty 1. ročníku

Milé studentky, milí studenti prvního ročníku,

srdečně Vás vítáme na katedře geografie. Průvodce studiem na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické naleznete zde. 

| Aktuality

Státní závěrečné zkoušky v podzimním termínu

Státní závěrečné zkoušky v letním termínu se uskuteční v úterý 30. srpna. Studenti absolvují veškeré součásti SZZ najednou - tj. 15 min. příprava na odbornou rozpravu, 25 min. odborná rozprava, 20 min. obhajoba závěrečné práce (pokud je práce obhajována na KGE). Výsledky budou oznámeny vždy na konci zkušebního bloku. 

Pokud obhajujete závěrečnou práci na KGE, věnujte, prosím, pozornost přípravě prezentace k obhajobě Vaší závěrečné práce. Vzhledem k časovému tlaku je nutné, aby Vaše prezentace netrvala déle než 10 min. Obsah prezentace: 1. úvodní stránka 2. cíle práce 3. postupy/metody 4. výsledky/výstupy 5. dotazy z posudků. Prezentaci si ideálně přineste na flash disku s sebou.

Ve zkušební místnosti Vám budou k dispozici vytištěné státnicové okruhy, atlasy světa a ČR a magisterským studentům též RVP ZV.

Podrobný harmonogram SZZ je již sestaven (zde), nicméně se může kvůli odhlašování studentů obměňovat, což bude patrné zde, proto tento příspěvek pravidelně sledujte. 

Případné dotazy pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..