Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

Technická univerzita v Liberci spolupracuje s Univerzitou Karlovou a prestižní peruánskou univerzitou Pontificia Universidad Católica del Perú v Limě v rámci výzkumu dopadů změn klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo v Peruánských Andách.

Práce dr. Jana Kocuma z Technické univerzity v Liberci a odborníků z Univerzity Karlovy přináší cenné poznatky, které přispívají k celosvětovému výzkumu negativních dopadů změn klimatu na deficit vodních zdrojů a přírodní rizikové procesy. Rozvojová spolupráce mezi Českou a Peruánskou republikou probíhá rovněž na úrovni pedagogické.

Shrnující video podzimního výzkumného pobytu naleznete zde

 

| Aktuality

Na webových stránkách eTUL vyšlo elektronické skriptum Mgr. Emila Drápely, Ph.D. k předmětu Praktická humánní geografie. Mohlo by zajímat i studenty, kteří předmět nemají zapsaný, ale píší bakalářskou či diplomovou práci na humánně-geografické téma. Skriptum je dostupné na adrese: https://publi.cz/download/publication/1712?online=1

| Aktuality

Zveme všechny příznivce geografie na akci Den geografie na TUL dne 18. 11. 2021, jenž bude součástí celorepublikových Dnů geografie. Půjde o pásmo přednášek osob spjatých s naší katedrou i odborníků z jiných pracovišť. Paleta témat bude velmi pestrá a věříme, že každý zájemce nalezne to své. 

Harmonogram akce (18. 11. 2021)

10:40 - 12:15 P102 Mgr. Michaela Šindelková: Geografické myšlení a studenty generované otázky

14:05 - 16:05 P300 kpt. Oldřich Bruža: Proč je informační gramotnost důležitá pro bezpečnost státu

16:10 - 17:45 P302 Dipl.-Geol. Jörg Büchner: Volcanoes as windows into the Earth - summary of volcanic phenomena and products

18:00 - 19:35 P201 Bc. Martin Mašek: Cestování za astronomií a kosmonautikou v USA

| Aktuality

Katedra geografie zve všechny příznivce map na třídenní akci Mapy kolem nás 2021, na níž se podílí naši studenti i vyučující. Akce proběhne ve dnech 12.-14. října v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

Web akce: https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas , facebooková stránka akce: https://www.facebook.com/mapykolemnas

Těšíme se na setkání.