Skip to main content

Nový učební text Dr. Boháče Internetové zdroje dat a informací v humánní geografii

| Aktuality

Na webových stránkách eTUL vyšlel nový učební text RNDr. Artura Boháče, Ph.D. Internetové zdroje dat a informací v humánní geografii. Ambicí textu je pomoci studentům při shánění relevantních pramenů při psaní závěrečných prací na humánněgeografická témata.  Text je dostupný na adrese: https://etul.publi.cz/book/2556-internetove-zdroje-dat-a-informaci-v-humanni-geografii