Skip to main content

SVUČ a SGS

Na katedře je možné a vítané se zapojit do vědeckých projektů vypisovaných na celofakultní či celouniverzitní úrovni. Podobně jako u závěrečných prací je vhodné s Vaší vizí oslovit konkrétního vyučujícího, který pak projekt zaštiťuje. Studentská vědecko-umělecká činnost (ve zkratce SVUČ) je založena na vypracování vědeckého projektu nad rámec standardních studijních plánů. V případě SVUČ jde o jednorázovou záležitost spíše nižší úrovně, zatímco v případě Studentské grantové soutěže (SGS) jde již o dlouhodobou systematickou práci na řešení odborného problému, jež je určena studentům magisterských programů. Studentům za zapojení do SVUČ či SGS náleží finanční odměna. Více informací najdete na webových stránkách fakulty, resp. univerzity.