Skip to main content

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) pro veškeré geografické studijní programy naše pracoviště organizuje třikrát v roce, a to v tzv. letním (květen/červen), podzimním (srpen/září) a zimním termínu (leden/únor). Pro účast na státní závěrečné zkoušce je nutné mít splněny veškeré studijní povinnosti a být v předstihu přihlášen na konkrétní termín SZZ na Informačním portálu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické.