Skip to main content

Aktuality

| Aktuality

Státní závěrečné zkoušky v letním termínu se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. a pátek 9. 6. 2023. Studenti absolvují veškeré součásti SZZ najednou - tj. 15 min. příprava na odbornou rozpravu, 25 min. odborná rozprava, 20 min. obhajoba závěrečné práce (pokud je práce obhajována na KGE). Výsledky zkoušek budou oznámeny vždy na konci zkušebního bloku.

Pokud obhajujete závěrečnou práci na KGE, věnujte, prosím, pozornost přípravě prezentace k obhajobě Vaší závěrečné práce. Vzhledem k časovému tlaku je nutné, aby Vaše prezentace netrvala déle než 10 min. Obsah prezentace: 1. úvodní stránka 2. cíle práce 3. postupy/metody 4. výsledky/výstupy 5. dotazy z posudků. Prezentaci si ideálně přineste na flash disku s sebou.

Ve zkušební místnosti Vám budou k dispozici vytištěné státnicové okruhy, atlasy světa a ČR a magisterským studentům též RVP ZV.

Podrobný harmonogram SZZ je již sestaven (zde), nicméně se může kvůli odhlašování studentů obměňovat, což bude patrné zde, proto tento příspěvek pravidelně sledujte.

Případné dotazy pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

| Aktuality

Milí přátelé, máte-li bakalářský titul a nevíte kam dále, pojďte k nám studovat navazující magisterský studijní program Aplikovaná geografie a regionální rozvoj. Studijní program běží necelý jeden rok, takže již máme zpětnou vazbu od spokojených studentů. Ty výrazně podporujeme v jejich odborných praxí, výjezdech do zahraničí a profesním rozvoji, takže budoucímu zaměstnavateli nepředloží jen diplom, ale též CV plné relevantních položek. Komplexní geografický pohled na problémy kolem nás je během studia samozřejmostí. Příběhy níže hovoří za vše.


Marie Cviková a Jakub Wambach mají díky studiu u nás za sebou mají praxe na Magistrátu města Liberec, Euroregionu Nisa a momentálně jsou zaměstnáni na Odboru cestovního ruchu na Krajském úřadu Libereckého kraje. Autorsky se podíleli na vzniku odborné analýzy Báli jsme se jet domů, jež mapuje dopady pandemie Covid-19 na přeshraniční spolupráci. Marie spolupracuje s Dr. Boháčem na výzkumu krize kolem Dolu Turów a brzy bude spoluautorkou odborného článku. V létě se Marie a Jakub chystají na pracovní stáž na Barents Institute do norského Kirkenesu.


Martin Mašek kombinuje geografii s astronomií. Získal prestižní Kvízovu cenu, která je udělována Českou astronomickou společnosti vynikajícím pozorovatelům proměnných hvězd a meziplanetární hmoty. Je po něm pojmenována planetka č. 9841. Se svým výzkumem světelného znečištění v Libereckém kraji Martin prorazil také na československé soutěži geografických bakalářských prací. Martin se dlouhodobě zapojuje do projektů a aktivit našeho pracoviště.

| Aktuality

Na webových stránkách eTUL vyšlel nový učební text RNDr. Artura Boháče, Ph.D. Internetové zdroje dat a informací v humánní geografii. Ambicí textu je pomoci studentům při shánění relevantních pramenů při psaní závěrečných prací na humánněgeografická témata.  Text je dostupný na adrese: https://etul.publi.cz/book/2556-internetove-zdroje-dat-a-informaci-v-humanni-geografii

| Aktuality

Připravili jsme pro (zejména začínající) studenty instruktážní videa, která jsou dostupná v rámci tohoto playlistu

 

| Aktuality

Milí studující, absolventi a přátelé liberecké geografie, 

přejeme Vám klidné vánoční svátky, strávené v kruhu Vašich nejbližších, a jen to nejlepší do nového roku 2023.