Skip to main content

RNDr. Artur Boháč, Ph.D.

odborný asistent, tajemník katedry, manažer rozšiřujícího studia zeměpisu

 • Základní informace

  Vzhledem k odborným základům z doby studií se věnuje především politické a kulturní geografii, nicméně je tematicky flexibilní – s přesahy do geografického vzdělávání či geografie cestovního ruchu. Co se týče prostorového zaměření, zajímá jej střední Evropa, Středomoří a Blízký východ.

  Artur Boháč poskytuje konzultace dle dohody po kontaktáži e-mailem. 

 • Profesní životopis

  Vzdělání

  2014 – Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, obor Politická a kulturní geografie

  2011 – RNDr., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, obor Politická a kulturní geografie

  Kariéra

  2014–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (odborný asistent)

  2019 – Vídeňská univerzita, katedra východoevropské historie, projekt Non-Territorial Autonomy as Minority Protection in Europe: An Intellectual and Political History of a Travelling Idea, 1850–2000 (výzkumník)

  2016 – Descartes Agency, Svratouch (lektor geografických kurzů)

 • Publikace

  BÖHM, H. – BOHÁČ, A. – NOWAK-ŻÓŁTY, E. – SZAFRAŃSKA, A. The divided town of Český Těšín/Cieszyn as the most integrated part of the Czech-Polish borderland: A life in the cross-border educational togetherness or side by side? Moravian Geographical Reports, 2023, XXXI, č. 4, s. 203-213. Dostupné z: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0018.

  WRÓBLEWSKI, Ł. – BOHÁČ, A. – BÖHM, H. The Turów coal mine international dispute as a determinant of the cross-border integration of inhabitants of the Polish-Czech border. Moravian Geographical Reports, 2023, XXXI, č. 4, s. 194-202. Dostupné z: https://doi.org/10.2478/mgr-2023-0019.

  BOHÁČ, A. – VACEK, P.  The Specifics of Overtourism in the Prachov Rocks. Studia Turistica, 2023, XIV, č. 2, s.  9-17. ISSN 1804-252X.

  BOHÁČ, A. – DRÁPELA, E. Present Climate Change as a Threat to Geoheritage: The Wildfire in Bohemian Switzerland National Park and Its Use in Place-Based Learning. Geosciences, 2023, č. 13. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/geosciences13120383.

  BÖHM, H. – BOHÁČ, A. – NOVOTNÝ, L. – DRÁPELA, E. – OPIOŁA, W. Resilience of Cross-border Cooperation in the Neisse-Nisa-Nysa Euroregion after the Pandemic: Bouncing In-between. Journal of Borderlands Studies, 2023. Dostupné z: https://doi.org/10.1080/08865655.2023.2276471.

  BOHÁČ, A. – BÖHM, H. The Turów Crisis: Economy vs Sustainability. In: VRABCOVÁ, P. (ed.). Proceedings of the 16th International Conference Liberec Economic Forum 2023. Liberec: Technical University of Liberec, c2023. S. 85-92. ISBN 978-80-7494-672-1. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/1wlzvkm-tOveKAn-k0uagT6RFIo6IjhIK/view.  

  BÖHM, H. – BOHÁČ, A. – WRÓBLEWSKI, Ł. Evaluation of cross-border cooperation in Czechia since 1993: Euroregions on the way to authentic cross-border regions? Geografický časopis, 2023, LXXV, č. 3, s. 253-267.  Dostupné z: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.3.13.

  DRÁPELA, E. – BÖHM, H. – BOHÁČ, A. – ZÁGORŠEK, K. Strategie proaktivního řešení negativních vlivů overturismu. Liberec: Technická univerzita v Liberci, c2023. Dostupné z: https://kge.fp.tul.cz/images/dokumenty/01_-_Strategie_proaktivn%C3%ADho_%C5%99e%C5%A1en%C3%AD_negativn%C3%ADch_vliv%C5%AF_overturismu_-_z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A1_zpr%C3%A1va.pdf.

  DRÁPELA, E. – BÖHM, H. – BOHÁČ, A. – ZÁGORŠEK, K. Jak na overturismus? Brožura pro obce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, c2023. Dostupné z: https://kge.fp.tul.cz/images/dokumenty/02_-_Jak_na_overturismus_NAHLED.pdf.

  BOHÁČ, A. Liberecké a královéhradecké podzemí, jejich specifika a turistický potenciál. Geografické rozhledy, 2023, roč. XXXII, č. 5, s. 16–19.

  FÁREK, M. – BOHÁČ, A. Asian NRMs in the Czech Republic: Consequences of Their Recognition by State in the Era of Religious Freedom. Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society, 2023, roč. IX, č. 1, s. 1-29. Dostupné z: https://doi.org/10.30965/23642807-bja10075

  BOHÁČ, A. – ŁAŻNIEWSKA, E. – KUROWSKA-PYSZ, J. Geographical Preconditions of the International Controversies Around the Turów Mine. In: GOMEZ ARIAS, H. Y. – ANTOŠOVÁ, G. (eds.) Considerations of Territorial Planning, Space, and Economic Activity in the Global Economy. IGI Global, c2023. S. 126-147. ISBN 978-1668459768.

  ŁAŻNIEWSKA, E. – BOHÁČ, A. – KUROWSKA-PYSZ, J. Asymmetry as a Factor Weakening Resilience and Integration in the Sustainable Development of the Polish-Czech Borderland in the Context of the Dispute About the Turów. Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 2023, roč. XVIII, č. 1, s. 139-152. DOI: 10.35784/pe.2023.1.14. Dostupné z: https://ekorozwoj.pollub.pl/no35/14.Lazniewska_et_al.pdf

  KUROWSKA-PYSZ, J. – ŁAŻNIEWSKA, E. – BÖHM, H.– BOHÁČ, A. Cross-border cooperation in the shadow of crisis – the Turów Coalmine case. Journal of International Studies, 2022, roč. XV, č. 4, s. 43-63. DOI: 10.14254/2071-8330.2022/15-4/3. Dostupné z: https://www.jois.eu/files/3_1288_Kurowska-Pysz%20et%20al.pdf.

  BOHÁČ, A. Knowledge of the German language among geography students at the Technical University of Liberec: a case study from the Czech-German borderlands. In: BÖHM, H. – WEBER, T. (eds.) Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit. Peter Lang, c2022. S. 29-54. ISBN 978-3-631-79544-6. 

  BOHÁČ, A. – DRÁPELA, E. Overtourism Hotspots: Both a Threat and Opportunity for Rural Tourism. European Countryside, 2022, roč. XIV, č. 1, s. 157-179. Dostupné z: https://doi.org/10.2478/euco-2022-0009

  BÖHM, H. – NOVOTNÝ, L. – DRÁPELA, E. – BOHÁČ, A. – CVIKOVÁ, M. – WAMBACH, J.  Báli jsme se jet domů: Analýza mapující a hodnotící dopady krize v přeshraniční spolupráci způsobené pandemií a souvisejícího návrhu opatření na území Euroregionu Neisse‑Nisa‑Nysa během krize a po ní. Liberec: ERN, c2022. Dostupné z: http://www.ern.cz/files2/Analyza-Covid-ERN-CZ-final.pdf.

  BOHÁČ, A. State borders and cross-border cooperation in Czechia in the post-communist era: Trends and developments. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, 2021, roč. XVIII, č. 2, s. 15-23. Dostupné z: https://doi.org/10.32976/stratfuz.2021.31. ISSN 2560-2926.

  BOHÁČ, A. Dark Tourism and Its Potential in the Liberec Region. In: FIALOVÁ, J. (ed.) Public Recreation and Landscape Protection – With Sense Hand in Hand. Brno: Mendel University in Brno, c2021. Dostupné z: http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2021/01/RaOP-2021_sbornik.pdf. S. 121-125. ISBN 978-80-7509-779-8.

  DRÁPELA, E. – ZÁGORŠEK, K. – BOHÁČ, A. – BÖHM, H.  Rural Overtourism: A Typology of Negative Effects. In: FIALOVÁ, J. (ed.) Public Recreation and Landscape Protection – With Sense Hand in Hand. Brno: Mendel University in Brno, c2021. Dostupné z: http://www.cski-cr.cz/wp-content/uploads/2021/01/RaOP-2021_sbornik.pdf. S. 415-418. ISBN 978-80-7509-779-8.

  BOHÁČ, A. Atlas náboženství Česka (The Atlas of Religions in Czechia) (recenze). Informace ČGS, 2021, roč. XL, č. 1, s. 24-28. ISSN 1213-1075.

  DRÁPELA, E. – BOHÁČ, A. – BÖHM, H. – ZÁGORŠEK, K. Motivation and Preferences of Visitors in the Bohemian Paradise UNESCO Global Geopark. Geosciences, 2021, roč. XI, č. 3, s. 1-17. Dostupné z: https://doi.org/10.3390/geosciences11030116

  ANDEVA, M. – BOHÁČ, A. – KUZMANY, B. – ADORJÁNI, A. – DJORDJEVIĆ-VIDOJKOVIĆ, L. NTA: A Bibliographical Database. In: ANDEVA, M. (ed.) Non-Territorial Autonomy in Theory and Practice: A 2020 Report. Skopje: University American College Skopje, c2020. Dostupné z: https://entan.org/wp-content/uploads/2020/05/NTA-in-Theory-and-Practice-A-2020-Report_final.pdf. S. 59-114. ISBN 978-608-4607-47-2.

  BOHÁČ, A. Hořký osud iráckých památek v posledním čtvrtstoletí. Geografické rozhledy, 2020, roč. XXIX, č. 3, s. 30-33. ISSN 1210-3004.

  ČIEF, R. – BOHÁČ, A. Regionálna geografia Afriky. Ružomberok: VERBUM, c2019. 141 s. ISBN 978-80-561-0691-4.

  BOHÁČ, A. Middle Eastern Christians in Diaspora and their Political Activism towards Their Countries of Origin. Politické vedy, 2019, roč. XXII, č. 4, s. 57-80. Dostupné z: http://doi.org/10.24040/politickevedy.2019.22.4.57-80. ISSN 2328-8264.

  BOHÁČ, A. Religious Landscape in Liberec: the Post-Socialist City in the Sudetenland. Journal of Academic Perspectives, 2019, roč. XIX, č. 1, s. 1-23. Dostupné z: https://www.journalofacademicperspectives.com/back-issues/volume-2019/volume-2019-no-1. ISSN 1335-2741.

  BOHÁČ, A. – URBAN, P. Specifika prostorových aspektů náboženství v Liberci. Dingir, 2019, roč. XXII, č. 2, s. 47-49. ISSN 1212-1371.

  BOHÁČ, A. Těšínsko: region mnoha hranic konečně bez hranic? In: KASPEREK, A. (ed.) Transcarpathica. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, tom IV. Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, c2018. S. 130-156. ISBN 978-83-66055-02-5.

  BOHÁČ, A. – JELÍNKOVÁ, Z. Terénní výuka zeměpisu pro základní školy: Realizace na Ještědu. ACC Journal, 2018, roč. XXIV, č. 3, s. 16-31. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/99021/ACC_2018_3_02.pdf;jsessionid=AF0A212BD1A2BB6DC1B93F41FC4B93D8?sequence=1. ISSN 1803-9782.

  BOHÁČ, A. – ŠVARCOVÁ, A. Liberec: The City of Many Churches, but Without Worshipers? In: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts, roč. V, č. 4. Sofia: STEF92 Technology Ltd., c2018. S. 69-76. ISBN 978-619-7408-59-1.

  BOHÁČ, A. Těšín optikou geografického výzkumu rozdělených měst. ACC Journal, 2017, roč. XXIII, č. 3, s. 167-180. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/21409/ACC_2017_3_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y.  ISSN 1803-9782.

  BOHÁČ, A. Zapomenutá simelská genocida, její příčiny a důsledky. ACC Journal, 2015, roč. XXI, č. 3, s. 133-142. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/13476/ACC_2015_3_13.pdf?sequence=1. ISSN 1803-9782.

  BOHÁČ, A. Syrské památky UNESCO v ohrožení. Geografické rozhledy, 2015, roč. XXIV, č. 4, s. 24-25. ISSN 1210-3004.

  BOHÁČ, A. Jordánsko – příklad integrace křesťanské menšiny do muslimské společnosti. Nový Orient, 2011, roč. LXVI, č. 1, s. 8-12. ISSN 0029-5302.

  BOHÁČ, A. Koptové a Mubarak: sňatek z rozumu? Mezinárodní politika, 2011, roč. XXXV, č. 3, s. 23-25. ISSN 0543-7962.

  BOHÁČ, A. – OTTMÁR, A. – POKRUPOVÁ, M. Percepce politické geografie v akademickém prostředí České republiky. In: ŠUMBEROVÁ, M. (ed.) Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. Sjezdu České geografické společnosti, 2010. S. 839-843. ISBN 978-8073689032.

  BOHÁČ, A. Assyrian Ethnic Identity in a Globalizing World. In: MÁCHA, P. – KOPEČEK, V. (eds.) Beyond Globalisation: Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context [online]. Ostrava: University of Ostrava, c2010.  S. 67-72. ISBN 978-8073687175. Dostupné z: http://conference.osu.eu/globalization/publ/08-bohac.pdf.

  BOHÁČ, A. Problems of Studying Christian Minorities in the Islamic Middle East. Folia Geographica, 2010, roč. XL, č. 15, s. 15-26. ISSN 1316-6149.

  BOHÁČ, A. Efforts of Political Emancipation of Assyrians in Post-Saddam Iraq, Contemporary European Studies, speciální vydání, 2009, s. 151-159. ISSN 1802-4289.

  BOHÁČ, A. Kautiljova Arthašástra aneb Učebnice věcí světských (recenze). Global Politics [online]. 2009, roč. VII, č. 1. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/recenze/kautiljova-arthasastra. ISSN 1213-7685.

  BOHÁČ, A. Egyptští Koptové – zapomenutí křesťané v údolí Nilu. Global Politics [online]. 2008, roč. VI, č. 1. Dostupné z: http://www.globalpolitics.cz/clanek/egyptsti-koptove.html. ISSN 1213-7685.