Skip to main content

Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu

Katedra geografie je zapojena do výzkumného projektu TL03000020 s názvem Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu. Projekt má dobu řešení od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2023. Hlavním řešitelem projektu je Mgr. Emil Drápela Ph.D.

Hlavním cílem projektu je vyvinout strategii, jak zmírnit negativní vlivy nadměrného turismu (overturismu) v postižených lokalitách bez nutnosti zavádět regulace a omezení. Dílčím cílem projektu je vyvinout strategii, jak motivovat turisty, aby nenavštěvovali pouze nejznámější a nejoblíbenější turistické cíle, ale poznali region více a navštívili v něm více lokalit. Dalším dílčím cílem projektu je vyvinout návodný metodický materiál pro lokální aktéry v cestovním ruchu, především pro obce, oblastní organizace destinačního managementu, krajské úřady a další zájmová sdružení, ve kterém bude názorně vysvětleno na příkladech jakým způsobem výše zmíněné strategie aplikovat. Celkově by projekt měl přispět k udržitelnosti turismu v regionech a rozvoji těchto regionů.