Skip to main content

Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu

Katedra geografie je zapojena do výzkumného projektu TL03000020 s názvem Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu. Projekt má dobu řešení od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2023. Hlavním řešitelem projektu je Mgr. Emil Drápela Ph.D.

Hlavním cílem projektu je vyvinout strategii, jak zmírnit negativní vlivy nadměrného turismu (overturismu) v postižených lokalitách bez nutnosti zavádět regulace a omezení. Dílčím cílem projektu je vyvinout strategii, jak motivovat turisty, aby nenavštěvovali pouze nejznámější a nejoblíbenější turistické cíle, ale poznali region více a navštívili v něm více lokalit. Dalším dílčím cílem projektu je vyvinout návodný metodický materiál pro lokální aktéry v cestovním ruchu, především pro obce, oblastní organizace destinačního managementu, krajské úřady a další zájmová sdružení, ve kterém bude názorně vysvětleno na příkladech jakým způsobem výše zmíněné strategie aplikovat. Celkově by projekt měl přispět k udržitelnosti turismu v regionech a rozvoji těchto regionů.

K dispozici jsou tyto výsledky projektu:

Závěrečná výzkumná zpráva „Strategie proaktivního řešení negativních vlivů overturismu“
Brožura pro obce „Jak na overturismus“ 
Informační turistické materiály – příklady dobré praxe:
• Aktivní dovolená na Semilsku, verze v češtině (1, 2), angličtině (1, 2), němčině (1, 2)
• Geostezka Přes Bukové hory 1, 2
• Geostezka Za železným pokladem 1, 2
Prezentace ze série workshopů "Overturismus - hrozba i příležitost"
Workshop (Over)turismus v Českém ráji I. 
Workshop (Over)turismus v Českém ráji II. 
Závěrečná konference 

Odborné výstupy - články:
Motivation and Preferences of Visitors in the Bohemian Paradise UNESCO Global Geopark
Overtourism hotspots: both a threat and opportunity for rural tourism 
Geoheritage and overtourism: a case study from sandstone rock cities in the Czech Republic

Odborné výstupy – příspěvky v konferenčních sbornících:
Rural overtourism: A typology of negative effects
Visitors on geosites: Who are they? 
The influence of tourist information materials on the emergence of overtourism
(Over)turismus v době Covid‐19: zkušenosti ze severních Čech 
Jak si poradit s overturismem bez regulací?
Causes of Overcoming Overtourism Failure in Czechia