Skip to main content

Projekt Studenti společně

Katedra geografie realizuje společně s Evropským seskupením pro územní spolupráci NOVUM (Jelení Hora, Polsko) projekt Studenti společně, který je spolufinancován z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg
V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Euroregionu Nisa. Hlavním cílem projektu je pomoc studentům z polské i české části ERN k tomu, aby vnímali celé území Euroregionu jako svůj společný životní prostor, v němž je přirozená vzájemná spolupráce, dobré vztahy a vnímání souseda jako kooperačního partnera. Sekundárním cílem projektu je pak zvýšit pomocí společných vzdělávacích aktivit dovednosti studentů, které jim umožní vnímat profesní a životní dráhu v pohraničí jako prostor příležitosti, nikoliv omezení způsobeným státní hranicí. Projekt je realizován pomocí dvou společných vícedenních terénních cvičení.