Skip to main content

Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu

Projekt reg. č. ERN-0890-CZ-22.05.2019 „Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu / Unterstützung der Weiterbildung der Lehrer der Naturwissenschaften“ je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Třístranný projekt Severočeského muzea v Liberci, Technické univerzity v Liberci a Senckenbergova muzea v Görlitz je zaměřen na podporu dalšího vzdělávání vyučujících přírodopisu z Čech i Saska. Příprava a realizace terénních exkurzí má také rozvíjet přeshraniční spolupráci, a to jak mezi školskými a odbornými institucemi, tak mezi jednotlivými učiteli a odborníky. Hlavním cílem projektu je seznámit učitele se zajímavými lokalitami v místě, kde žijí, a to z pohledu geologie, botaniky, zoologie a dalších přírodních věd, tak, aby nově nabyté výzkumné postupy mohli aplikovat i na jiné lokality a získané poznatky předávat svým žákům. Učitelé a později jejich žáci tak získají ještě těsnější vztah k místu, kde žijí. Projekt se skládá ze tří samostatných setkání na třech různých lokalitách – Luž, Hradčanské rybníky (Ralsko) a Ještěd. Vzhledem k epidemii Covid-19 se terénní exkurze realizují až ve školním roce 2021–2022.

 Stránka projektu na Facebooku.