Skip to main content

GECON - Geologická kooperační příhraniční síť (2017-2020)

Katedra geografie realizuje nový projekt - GECON. Pod zkratkou GECON se skrývá projekt Geologické příhraniční kooperační sítě. Projekt trvající 3 roky se začátkem v říjnu 2017 a koncem v září roku 2020 je určen pro organizace nebo jednotlivce, kteří se zajímají o geologické bohatství v česko-saském pohraničí.

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-saské geologické příhraniční kooperační sítě. Sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-saském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.

Co konkrétně děláme? Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace. Realizujeme společné aktivity. Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství Euroregionu Nisa a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele. Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa.

Kdo jsou partneři? Na české straně jsou partnery projektu Národní geopark Ralsko a Technická univerzita v Liberci. Na německé straně Senckenberg Gesellschaft fuer Naturforschung, pobočka Muzea v Goerlitz. Co nabízíme zájemcům? 

  • účast na konferencích, exkurzích, terénních workshopech, letních školách, studijní cesty
  • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a know how
  • čtvrtletní newsletter plný informací o plánovaných akcích
  • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů

Více informací o projektu, nejbližších akcích a možností zapojení naleznete na stránkách projektu.