Skip to main content

GECON - Geologická kooperační příhraniční síť

Katedra geografie realizuje nový projekt s názvem GECON - Geologická příhraniční kooperační síť, tentokrát v rámci česko-polského programu spolupráce. Pro zájemce z řad studentů i laiků se tak otevřely nové možnosti účasti na populárně-vzdělávacích akcích s tématem geologie. 

Více informací naleznete přímo na stránkách projektu

Název projektu: GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Dotace: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
Termín realizace: 1.3. 2018-28.2.2021
Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
Partneři projektu CZ: Technická univerzita v Liberci, Česká geologická služba a MAS Chrudimsko
Partneři projektu PL: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu

Ve dnech 25. a 26. 3. 2021 se v rámci projektu konal workshop Geopark jako učebnice - terénní programy. Workshop byl určen všem zájemcům o vzdělávání v geoparcích. Vzhledem k pandemické situaci se uskutečnil v online formě a jeho záznam najdete ve videu níže.