Skip to main content

WATer isotopeS in the critical zONe: from groundwater recharge to plant transpiration

Izotopy vody v kritické zóně: od doplňování zásob podzemní vody k transpiraci rostlinami

Projekt má dobu řešení v letech 2020 až 2024 při zapojení 19 evropských zemí a 1 přidružené (Maroko).

Koordinátor: univerzita ve Florencii

Účast za Česko:

  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
  • TUL, FP, katedra geografie

Bližší informace o projektu naleznete zde.

Název příspěvku katedry geografie TUL: Zadržování vody v kritické zóně z biologického a geologického hlediska

Cílem účasti KGE v programu COST WATSON je spolupráce s ostatními partnery ve sdílení dat a rozvoji metod zhodnocení a mapování geologických a biologických faktorů, které ovlivňují zadržování vody v tzv. kritické půdní zóně. Práce budou probíhat na území Libereckého kraje a budou zahrnovat sběr terénních dat a vzdělávací aktivity, které budou uspořádány pro účastníky tohoto programu COST.

TUL je zastoupena ve dvou pracovních skupinách:

  • WG1 Spatio-temporal patterns of groundwater recharge and soil water mixing processes (Prostorové a časové aspekty doplňování podzemní vody a mísení vody v půdě)
  • WG2 Spatio-temporal patterns of water sources used by vegetation (Prostorové a časové aspekty využitelných zdrojů vody pro transpiraci)

V současné době probíhají práce na syntetické publikaci k metodice využití izotopu dusíku v dusičnanech k hodnocení zadržování vody ve vadózní zóně. Koordinátorem této aktivity je BOKU univerzita ve Vídni.