Skip to main content

Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál

Katedra geografie je zapojena do výzkumného projektu TL02000219 s názvem Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál. Projekt má dobu řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Lead partnerem projektu je Mendelova univerzita v Brně, dalšími partnery jsou Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., a Archaia Brno, z.ú. Poskytovatelem je Technologická agentura ČR.

Hlavním cílem projektu je zhodnocení a prezentace potenciálu geodiverzity v městském prostředí z hlediska turismu, rekreace a vzdělávání s ohledem na ochranu a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví. Dalším cílem je propagace geodiverzity a jejího významu (podklady pro propagační materiály, audiovizuální tvorba) v urbánním prostoru a konkrétní návrhy na racionální a udržitelné využívání pro turistické, rekreační a vzdělávací účely. Jde především o návrh geoturistických stezek jako alternativního nástroje pro prezentaci přírodního a kulturního dědictví v rámci měst a workshopy zaměřené na roli geodiverzity v urbánním prostoru. Tyto a další aktivity v rámci projektu přispějí k rozvoji městského geoturismu jako nové, udržitelné formy turismu.

K dispozici jsou tyto výsledky projektu:

Odborná stať ve sborníku z konference Rekreace a ochrana přírody "Cultural Functions and Services of Geodiversity within Urban Areas (With a Special Regard on Tourism and Recreation)" je ke stažení zde: článek

Prezentace z workshopu Geodiverzita v rámci města Brna I. jsou ke stažení zde: prezentace 1prezentace 2

Prezentace z workshopu Geodiverzita v rámci města Liberce I jsou ke stažení zde: prezentace 1 část 1prezentace 1 část 2prezentace 2prezentace 3

Mezi výstupy, které vytvořili kolegové z Brna, pak patří dva odborné články: Developing urban geotourism in Brno (Czech Republic), ke stažení zde, Staré lomy na území Brna: most mezi přírodním a kulturním dědictvím, ke stažení zde.

Hlavním výstupem v liberecké části projektu je virtuální naučná stezka "Příběh liberecké žuly", kterou naleznete na adrese https://geostezka.fp.tul.cz/ Součástí stránek geostezky je i série krátkých videí a mapa geoturistických zajímavostí v Liberci.