Skip to main content

Další vzdělávání

Dalším vzděláváním na naší katedře jsou myšleny zejména programy Rozšiřujícího studia zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ a Rozšiřujícího studia zeměpisu pro SŠ. Tyto studijní programy jsou čtyřsemestrové a jsou organizovány kombinovanou formou. Studium Rozšiřujícího studia pro ZŠ je určeno pro kvalifikované učitele 1. stupně ZŠ a učitele 2. stupně ZŠ, kteří si chtějí rozšířit aprobaci o zeměpis jako další předmět. Studium Rozšiřujícího studia zeměpisu pro SŠ je určeno pro kvalifikované učitele 2. stupně ZŠ s aprobací zeměpis, kteří chtějí získat způsobilost vyučovat zeměpis na střední škole. Náležitosti výše zmíněných programů včetně podmínek přijetí jsou popsány zde

Katedra rovněž zajišťuje přednášky v rámci speciálního geografického bloku pro Univerzitu třetího věku Centra dalšího vzdělávání Technické univerzity v Liberci.