Skip to main content

doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.

docent

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 48 535 4127


Základní informace

Zabývá se geografickým vzděláváním s důrazem na bakalářské studium učitelství geografie. Odborně se zaměřuje na matematiku, informatiku a fyziku v geografii (v rámci témat kartografie, geoinformatiky, mapové syntaxe a semiotiky, planetární geografie a kvantitativních metod v geografii).  V geografickém vzdělávání se zaměřuje na konceptuální rámec geografické kognitivní konstrukce s důrazem na uvedená témata a strukturu vzdělávacích cílů v geografii jako teorii inovací v přípravě učitelů geografie.

Konzultační hodiny v akademickém roce 2020/2021 poskytuje přes Google Meet minimálně jednou týdne.

Profesní životopis

Vzdělání

2006 – docent, Akademie obrany, Brno (geodezie a kartografie)

1998 – CSc., Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, katedra kartografie a fyzické geografie

1985 – RNDr., Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta, katedra kartografie a fyzické geografie

1980 - Učitelství matematiky a zeměpisu, Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta

Kariéra

2010–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (docent, vedoucí katedry – 2 roky, garant oboru, předseda státnicové komise)

2003–dosud – Katolická univerzita v Ružomberku, Katedra geografie, (zkrácený úvazek – aktuálně 10%)

2000–2002 – Univerzita M. Bela v Banské Bystřici, Katedra geografie (odborný asistent)

1988–2000 – Prešovská univerzita v Prešově (odborný asistent)

1980–1988 – Gymnázium v Krompachoch a Spišské Nové Vsi (stredoškolský profesor – matematika, zeměpis, deskriptivní geometrie, informatika)

Publikace

Publikace

Celkově více než 70 publikací, z toho 10 ve WoS: h-index WOS 1

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2018. Conceptual Basis of Tourism Geography in Grammar Schools Testbooks in Slovakia and in the Czech Republic. In: Topical Issues of Tourism: Authenticity in the Context of Tourism pp 51-60, Published 2018 Conference: International Conference on Topical Issues of Tourism Location: Jihlava, Czech Republic Date: FEB 28 – MAR 01, 2018, ISBN 7-36-88064-80-978 I (WoS)

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2018. Traditional Disappearing and Emegring Human Geography Topic at Grammar Schools and in Undergraduate Geography Teacher Training Programs In: Useful geography: Transfer from Research to Practice pp. 12-22 Published 2018. Conference: 25th Central European Conference on Useful Geography Location: Brno, Czech Republic Date: Oct 12-13,2017,

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2018. Mental Map in Geographic Cognitive Structure In: Geografické informácie, vol 22, 1, pp.8-22, Conference: 26th International Geographical Conference on Geographical Aspects of Central Europe – Slovakia and Czechia – 25 Years on the Political Map of the World Location: Nitra, Slovakia Date OCT 10-11 2018, ISSN: 1337-9453 (WoS)

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B. 2017. I. Geografia začíname aktívne . 68 p. II. Geografia začíname aktívne – teoretický rámec 55 p. (Geography – we start active / the theoretical framework). Verbum : Ružomberok, ISBN 978-80561-0503-0 a 978-80561-0503-0

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B., TOMČÍKOVÁ, I. 2016. Ecological footprint, protection and creation of the environment and sustainable development in geography curriculum in schools of Slovak and Czech Republic. In: Ecological Footprint in central Europe and the USA. The University College of Tourism and Ecology, Sucha Beskidzka. ISBN 978-83-926999-3-4, pp. 237-257

ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B., TOMČÍKOVÁ, I. VESELOVSKÁ, Ľ. 2016. Homeland studies and geography´s conceptual basis continuity according to primary school textbooks.  In: Central Europe Area in View of Current Geography. Proceedings of 23rd Central European Conference [online]. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita. Dostupné z: http://geokonference.ped.muni.cz/node/224, 511 s., s.387-398   ISBN 978-80-210-8314-1.

Blažek, V., Hájek, V., Ličík, L., Nižnanský, B., Popková, K. 2015. Changes in Urban Area Discovered by Analysis of Chosen Places in Old  Maps of Liberec. In: Vondráková, A., Voženílek, V. (eds.). Modern Trends in Cartography. Springer International Publishing. Pp. 439-454. 

Čief, R., Laš, L., Nižnanský, B., Pražiak, V. 2014. Tourist destinations and their suitability from the viewpoint of epidemic diseases and consequent possibilities of development or decline of tourism infrastructure. In: Zeszyty Naukowe : studia i materiały. - ISSN 2084-8722, Nr. 6, s. 38-49.

Nižnanský, B., PetroviČ, F., Rydvalová, P., Šmída, J., Žižka, M. 2014. An Evaluation of Economic Indicators of the Development of the Liberec Region (Czech Republic). Lee, G. (ed). PMSS 2014 – 2nd International Conference on Psychology, Management and Social Science. Book Series: Advances in Education Research, 49, pp. 119-126. ISBN 978-1-61275-060-6. 

Blažek V., Hájek V., Ličík L., Nižnanský B., Popková K., Šmída J. 2014. Urban places and spaces frompoint of view of the three differentmethods using oldmaps and plans (on the example of the urban space in the Liberec town). SGEM, conference proceedings : volume II. [1. ed]. Sofia. Book 2, vol. 3, pp. 1039-1046. ISBN 978-619-7105-12-4.

Nižnanská, K., Nižnanský, B. 2014. Conceptual Basis and Subject-Specific Didactics.  rev. Susan Astley, Bart Mc Gettrick et al., In: Selected Problems in the Theory of Teaching Educational Subjects and Art Education Subjects in the Synchronic and Diachronic Aspects : International Congress of Catholic Researchers and Teachers in Dublin, Ireland, 27th - 29th June 2014 / ed. Anne McNamara. - 1st ed. - Dublin : Original Writing, 2014. - ISBN 978-1-78626-025-3, pp. 141-149.

BORKOWSKI, K., NIŽNANSKÝ, B. 2015. „Oblasť“ ako produkt cestovného ruchu v subjektívnom hodnotení jej návštevníkov a obyvateľov. Ekologické štúdie, 6, 2, str. 82 – 90, UKE SAV: Bratislava

NIŽNANSKÝ, B., POPKOVÁ, K., 2013. Kartografie pro geografické vzdělávání. Učební opora k distančnímu studiu bc. stupně učitelství geografie. TU. (V21). Dostupné na elearningu FP TUL

Čief, R., NižNANSKÝ, B., 2013. Analýza geografického základného a všeobecného vzdelávania z hľadiska využitia pojmovej bázy geomorfológie. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2012, Geografický ústav SAV, Bratislava. ISSN 1337-6799, s.19-36

Nižnanský, B. 2013. Krajina v tematických vrstvách máp atlasov dvoch generácií (Landscape in thematic layers of atlases of two generations). Životné prostredie (Environment) : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 1, 47, s.53-55, ISSN 0044-4863

Nižnanský, B. 2013. Syntaktická analýza tematických atlasov (Syntactic analyze of the thematic atlases). Kartografické listy (Cartographic letters), 21, 2,  GÚ SAV  a SKS, Bratislava,  s. 27-34.

Nižnanský, B. 2013. Geography and quantitative valorization of assumptions of tourism
In: Zeszyty Naukowe : studia i materiały. - ISSN 2084-8722, No. 3, p. 90-95.

NIŽNANSKÝ, B., POPKOVÁ, K. (eds.), 2012 Využití starých plánů při studiu současného území Liberce – Husova ulice v prostoru a čase. Liberec (The old maps study using...), TUL, 100p.

Nižnanský, B., DURMALA, K. NÉmÉtHY, K., KOVAČIC, M.  2012. Tourist attractions and qualities the regions of V4 countries (Liberec region – northern Bohemia) The part of textbook for the course granted by Visegrad fund. Sucha Beskidzka, www.wste.edu.pl-en-wyszegradzki.

NIŽNANSKÝ, B., NIŽNANSKÁ, K. 2011. Geografia – začíname študovať. Verbum - vydavateľstvo KU Ružomberku, 2011. - 63 s. - ISBN 978-80-8084-749-4 (60%)

NIŽNANSKÝ, B., NIŽNANSKÁ, K. 2010, Geografické minimum (príručka študenta). Verbum, Ružomberok, ISBN 978-80-8084-587-2, 68 s. (60%)

NIŽNANSKÝ, B., Nižnanská, K. 2010. Planetárna geografia. Učebný text, Verbum, Ružomberok, 107 s. ISBN 80-8084-626-8 (90%)

Nižnanský, B. 2008. Asociatívne pravidlá označovania v hydrogeografických a klimatogeografických mapách. Kartografické listy, 16, GÚ SAV  a SKS, Bratislava,  ISBN 978-80-89060-12-2, ISSN 1336-5274, s.59-68

NIŽNANSKÝ, B., 2008. Heslá „kognitívna schéma, pojem, pojmová mapa, pojmová schéma, pojmová štruktúra, pojmové mapovanie, mentálne mapovanie, funkcie pojmovej schémy, mentálne priestorové predstavy, mentálna mapa“. In“ Trubíniová, V. et all., 2008. Predškolská pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. PF KU Ružomberok, ISBN, 1035 s.

NIŽNANSKÝ, B., Nižnanská, K. 2007. Regionálna výchova a základy geografie. Skriptá – učebné texty. ISBN 978-80-8084-198-0, 74 s. (70%)

Murgaš, F., Nižnanský, B., Wokoun, R. 2007. Several Geographical Insights to the Regional Differentiation of Development, Quality of Life and Perception of the Landscape. Miẹdzynarodowe stowaryszenie uczelni wyższych “Scientia, Ars, Educatio”, Kraków, ISBN 978-83-60837-30-6, 42 s.

Nižnanský, b., 2007. Map semiotis theory for GIS. In: Kekelia, D., Pravda, J. Nižnanský, B. eds. Map Semiotics 2, International map semiotic e-mail seminar, Faculty of Pedagogy, the Catholic University, Department of Geography, Ružomberok – Tbilisi, ISBN 978-80-84-277-2, pp. 30-33

Nižnanský, B. 2006.  Map sign definition as base of one map semiotic theory. In: Kekelia, D., Pravda, J. Nižnanský, B. eds. Map Semiotics 1, International map semiotic e-mail seminar, Tbilisi state university, Scientific Research Centre of Cartography, INTELEQTI Publishers, ISBN 978-99940-932-5-0, pp. 39-45

Nižnanský, B. 2006. Význam mapového znaku. Kartografické listy, 14, GÚ SAV, Bratislava, s. 87 – 91 ISSN 1336-5274

Nižnanský, B. 2004. Grafická jednotka mapového znaku. Kartografické listy, 12, GÚ SAV, Bratislava, s. 80-91, ISBN 80-89060-05-6

Nižnanský, B. 2003. Dodatok č. 1 k Slovníku GI – pripomienky a úprava prekladu cca 10 % hesiel. In: Pravda, J., 2003. Geografická informácia. Terminológia v normách ISO (2002-2003). Zborník referátov z rovnomenného seminára. GÚ SAV, Bratislava. s. 7-30

NIŽNANSKÝ, B. 2002. Pripomienky a návrh úprav textu k heslám set, feature, instance, entity, item, object, ... In: PRAVDA, J., 2002. Geografická informácia. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník termínov použitých v návrhoch medzinárodných noriem a v predbežných európskych normách. GÚ SAV Bratislava, 79 s., ISBN 80-968365-4-4

NIŽNANSKÝ, B. 2002. Definícia mapového znaku a jej význam v teórii mapového jazyka. Kartografické listy, 10, GÚ SAV, Bratislava, s. 60-67, ISBN 80-89060-02-1

NIŽNANSKÝ, B. 2002. Banská Bystrica na historických mapách. In: Baran, V. ed. Banská Bystrica v geografickej realite času a priestoru. AFRN UMB a mesto Banská Bystrica. s. 19–32

NIŽNANSKÝ, B. 2000. Základy geoinformatiky. Vysokoškolské skriptá. FHPV PU, Prešov, 233 s.

NIŽNANSKÝ, B. 2000. Grafické premenné a ich význam v semiotike, kartografii a geoinformatike. Acta facultatis - Folia  Geographica 4, Prešov, s. 101-110, ISBN 80-8068-030-2

NIŽNANSKÝ, B. 1999. Metodické aspekty aplikovaného geografického výskumu pre podporu rozhodovania subjektov  podieľajúcich sa na turizme. AF Folia Geographia 3, Prešov, s. 229-234.

KANCÍR, J., MADZIKOVÁ, A., NIŽNANSKÝ, B., NOVODOMEC, R. 1999.  Metodické pokyny k školskému atlasu vlastivednému. VKÚ, Harmanec, 16 s. (25%)

KANCÍR, J., MADZIKOVÁ, A., NIŽNANSKÝ, B., NOVODOMEC, R. 1999.  Školský atlas vlastivedný. VKÚ, Harmanec,  16 s. (25%)

NIŽNANSKÝ, B. 1997. Problémy morfometrickej a kvantitatívnej  analýzy skalárneho bodového poľa výšok (modelové územie z  povodia Ondavy). In: Hochmuth, Z. ed. Acta facultatis  studiorum humanitatis et naturae XXVIII, Prírodné vedy,  Biológia-geografia-chémia, FHPV Prešovskej Univerzity,  Prešov, s. 203-21

NIŽNANSKÝ, B. 1997. Mapa ako zdroj informácie. Kartografické listy, 5, SKS a GÚ SAV, Bratislava, s. 29-40

NIŽNANSKÝ, B. 1995. Modelovanie a dopytovanie v geografickej databáze. Geographica Slovaca, 10, GÚ SAV, Bratislava, s. 181-186.

NIŽNANSKÝ, B. SIDIMÁKOVÁ, J. 1995. Behaviorálny prístup k poznaniu geografie mesta na príklade Prešova  - kartografické interpretácie. In: Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis, 4, Plzeň, s. 81-94 (60%)

NIŽNANSKÝ, B. 1995. Interpretácia percepcie regiónu na príklade východného Slovenska. AF Pedagogicae Universitatis Šafarikanae, XXVI, biológia - geografia, Prešov, s.253-272

NIŽNANSKÝ, B. 1994. Rozloha a základná charakteristika katastra obce. Poloha obce. Reliéf. Klíma. Pôda.  Humánnogeografická charakteristika obce. s. 10-25, 2 mapy.  In: Kol. Nálepkovo, Vondrišel, monografia obce. Časť Príroda,  Modrý Peter, Levoča, 165s. (10%)

NIŽNANSKÝ, B. 1994. Mentálna mapa a profesionálne mapové  diela, Kartografické listy, 2, SKS a GÚ SAV, Bratislava, s.  61-70

NIŽNANSKÝ, B. 1993. Mentálne schopnosti vo vzťahu ku krajine  a mape. Kartografické listy, 1, SKS a GÚ SAV, Bratislava, s.  37-45