Skip to main content

doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D.

Základní informace

Do akademického sektoru nastoupil po 15 letech práce ve veřejné správě (na evropské i národní úrovni) a v neziskovém sektoru. Primárně se zabýval realizací česko-polské a česko-slovenské přeshraniční spolupráce. Tento zájem o přeshraniční spolupráci se pak stal i jeho hlavním tématem výzkumu, které je doplněno o oblasti mezinárodní spolupráce (paradiplomacie) a regionálního rozvoje ve všech jeho formách. Kromě akademické práce spolupracuje s Evropskou komisí, Asociací evropských přeshraničních regionů a Euroregiony na praktických řešeních v oblasti přeshraniční spolupráce. Protože věří myšlence mezinárodní spolupráce a pozoruje internacionalizaci celé společnosti, doporučuje všem studentům studijní či pracovní stáž v zahraničí, kterou je schopen zprostředkovat.

Co se týče konzultačních hodin, v akademickém roce 2020/2021 probíhají po předchozí dohodě e-mailem převážně online formou.

Profesní životopis

Vzdělání

2013 – Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, obor Politická a kulturní geografie

Kariéra

2014–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (odborný asistent)

2019–dosud – Opolská univerzita, Institut politologie (odborný asistent)

2005–dosud – Institut EuroSchola, Třinec (místopředseda organizace zodpovědný za lektorování a aplikovaný výzkum v oblasti přeshraniční spolupráce a regionálního rozvoje)

2015–2016 – Univerzita Palackého v Olomouci (vedoucí zahraničního oddělení)

2003–2005 – Evropská komise, Brusel (referent zodpovědný za politiku zaměstnanosti a ESF v České republice)

2001–2003 – Slezská univerzita v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky (asistent)

1999–2001 – MŠMT České republiky (analytik, zodpovědný za Strukturální fondy EU)

Publikace

Výběr článků v indexovaných (WoS/Scopus) časopisech

Böhm, H., Kurowska-Pysz, J. (2019): Can Cross-Border Healthcare Be Sustainable? An Example from the Czech-Austrian Borderland. Sustainability 2019, 11, 6980; doi:10.3390/su11246980. Special Issue "Sustainable Cross-Border Cooperation: Common Planning, Policies, Strategies, Methods and Activities.

Böhm, H., Opiola, W. (2019): Czech-Polish cross-border (non)co-operation in the field of labour market: why does it seem to be un-de-bordered? Sustainability 2019, 11, 2855; doi:10.3390/su11102855. Special Issue "Sustainable Cross-Border Cooperation: Common Planning, Policies, Strategies, Methods and Activities. 

Böhm, H., Šmída, J. (2019): Borders on the Old Maps of Jizera Mountain. Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development. Vol. 23 • No. 4 • 2019 • ISSN: 2084-6118 • DOI: 10.2478/mgrsd-2019-0021

Böhm, H. (2018): Is Czech Paradiplomacy (Also) Eurosceptical: Example from Moravian-Silesian. In: Rev. Roum. Géogr./Rom. Journ. Geogr., 62, (1), p. 71-87, 2018, Bucureşti., ISSN: 1220-5311.

BÖHM, H., DRÁPELA, E (2017): Cross-border Cooperation as a Reconciliation Tool: Example from the East Czech-Polish Borders", Regional and Federal Studies, DOI 10.1080/13597566.2017.1350650

Kapitoly v monografii/odborné knize

Böhm, H. (2019): Cross-border co-operation from the perspectives of political sciences. In: Beck, J. (Ed.) Transdisciplinary Disourses on Cross-Border Cooperation in Europe. Nakladatelství Peter Lang, Brussels, s.59-82, 569 stran, ISBN: 978-2-8076-0743-9.

Branda, P., Böhm, H. (2019): Challenges of cross-border cooperation from a practical perspective: people-to-people projects as Europe-building tool. In: Beck, J. (Ed.) Transdisciplinary Disourses on Cross-Border Cooperation in Europe. Nakladatelství Peter Lang, Brussels, s. 403-419, 569 stran, ISBN: 978-2-8076-0743-9.

Böhm, H (2018): Networks as Functional New Micro-diplomacy Tools Supporting Cross-border Cooperation: Evidence and Lessons from Czech-Slovak Borders. In: Wassenberg, B. (Ed.): Castle-talks on Cross-Border Cooperation Fear of Integration? The Pertinence of the Border Studien zur Geschichte der Europäischen Integration, Band 32, Franz Steiner Verlag, pp. 182-200, 452 stran, ISBN 978-3-515-12008-1.

Böhm, H (2019): Paradiplomacy of Ostrava: an Overview. In: Wassenberg, B., Aballéa, M. (Eds.):  Local and Regional Authorities as New Diplomatic Actors Since the 1980´s. Univerzita ve Štrasburku, pp. 103-130, 240 stran, ISBN 978-2-343-17229-3.

Böhm, H, Opiola, W., Drosik, A. (2019): Cross-border Social Capital. An Analysis of Selected Elements as Exemplified by the Praded Euroregion In: Janczak, J. (Ed): Old Borders - New Challenges, New Borders - Old Challenges. De-Bordering and Re-Bordering in Contemporary Europe, Reihe: Thematicon, Bd. 34. Logos Verlag, pp. 99-113, 156 stran, ISBN 978-3-8325-4875-9.

BÖHM, H., DRÁPELA, E (2018): Cross-border Cooperation as a Reconciliation Tool: Example from the East Czech-Polish Borders"´In: Klatt, M., Wassenberg, B. (Eds.):, Secondary Foreign Policy in Local International Relations. Peace-building and Reconciliation in Border Regions. Routledge, 135-147, 160 stran, ISBN: 9781138487093.

Böhm, H., Jeřábek, M., Dokoupil, J. (2018): The Euroregion Šumava – Bayerischer Wald/Unterer Inn – Mühlviertel as a Laboratory of Cross-Border Relations Changes Caused By Political Decisions. In: Yearbook. Cross-Border Review 2018. Nakladatelství: European Institute of Territorial Co-operation, Esztergom, Hungary, s. 23-54, HU ISSN 2064-6704.  

Böhm, H., Jeřábek, M., Dokoupil, J. (2016): The EGTC TRITIA as a Tool Supporting Co-operation of Žilina Self-Governing Region and Moravian-Silesian Region. Kapitola v monografii, (88 stran): Nakladatelství: Central European Service for Cross-Border Initiatives - European Institute of Cross-Border Studies, Editor: Ballogh Pétér, strany 388-477, celkem 1102 stran, ISBN: 978-963-12-4756-5 - 

Jeřábek M., Dokoupil, J., Böhm, H. (2016): Case Study Euroregion Šumava – Bayerischer Wald/Unterer Inn - Mühlviertel. Chapter in a book (73 stran): Nakladatelství: Central European Service for Cross-Border Initiatives - European Institute of Cross-Border Studies, Editor: Balogh Pétér, strany 867-940, celkem 1102 stran ISBN: 978-963-12-4756-5 

(Matarka - maďarský recenzovaný/RIV) BÖHM, H. (2015) Czech-Polish Borders: Comparison of the EU Funds for Cross-Border Co-operation of Schools in Selected Euroregions. Chapter in a Yearbook: Nakladatelství: European Institute of Territorial Co-operation, Esztergom, Hungary), s. 59-74 ze 130, HU ISSN 2064-6704

BÖHM, H. (2014): Evaluation Of Selected Cross-Border Regions and Their Governance. In: The Journal of Cross-border Studies in Ireland (Nakladatelství: Centre of Cross-border Studies, Armagh, Severní Irsko, Velká Británie). Strany 36-51, celkem 130 stran, ISBN 978-1-906444-30-3

Monografie/kapitoly v monografiích v jiném než anglickém jazyce

BÖHM, H. (2020): Zhodnocení paradiplomatických aktivit vybraných veřejných aktérů Moravskoslezského kraje, 178 s. Vydala Technická univerzita v Liberci.

KASPEREK, A., BÖHM, H. (2018): TRANSCARPATICA VI - Spotkania filozoficzno-socjologiczne na pograniczu w ramach Polsko-Czeskiej Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego, SVAZEK VI. vydala Polská akademie věd, sekce v Katowicích, 122 s. ISBN 978-83-66055-00-1.

Böhm, H. (2018): Polská menšina v české části Těšínského Slezska 2017: může akcent na vzdělávání zabránit její asimilaci? In: Transcarpatica V – Śląsk jako aktualny problem badawczy (Nakladatelství: Polská akademie věd, sekce v Katowicích/Polish Academy of Sciences, branch Katowice), s. 115-129. ISBN  978-83-60071-77-9, 156 s.

BÖHM, H. (2016): Jak ovlivňují stereotypy formu governance přeshraniční spolupráce v regionu ESÚS TRITIA? In: Transcarpatica III - Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego (Nakladatelství: Polská akademie věd, sekce v Katowicích/Polish Academy of Sciences, branch Katowice). Editor Andrzej Kasperek, Pp.99-122, celkem 122 stran, ISBN 978-83-60071-77-9.