Skip to main content

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Základní informace

Ve svém výzkumu se zaměřuje na tato témata: Jižní Asie; vztahy Evropy a Indie; indické tradice a náboženství; komparativní výzkum náboženství a kultur; kolonialismus a náboženství; kastovní systém; přenos indických tradic do Evropy.

Martin Fárek je autorem nebo spoluautorem více než 40 vědeckých publikací. Citován byl více než sto třicetkrát, z toho přes třicet citací v anglických odborných pracech (včetně knih v prestižních nakladatelstvích, jako jsou Oxford University Press a Routledge). S odbornými příspěvky vystoupil 44 krát na kongresech, konferencích a workshopech, včetně světového kongresu IAHR, kongresu EUGEO, kongresů EASR, Spalding Symposium on Indian Religions či série konferencí Rethinking Religion in India (2008-2012). Organizoval 7 mezinárodních konferencí a workshopů. K úspěšné obhajobě závěrečných prací dovedl šedesát šest studentů, z toho tři práce doktorské (Ph.D.).

Absolvoval na třicet krátkodobých výukových pobytů na univerzitách v USA, Evropě a Indii. Spoluorganizoval a vedl několik univerzitních delegací na univerzity a další výzkumné instituce v Indii (2011-2018). V roce 2019 byl pozván velvyslankyní Indie v ČR paní Čauhánovou na akci Kumbh Global Participation, organizované indickým ministerstvem zahraničí a Indickou radou pro kulturní vztahy.

Co se týče konzultačních hodin, probíhají po předchozí dohodě e-mailem převážně online formou.

Profesní životopis

Vzdělání

2013 – doc., Univerzita Karlova, Praha, evangelická teologie

2005 – Ph.D., Univerzita Karlova, Praha, filozofie

Kariéra

2020–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (docent)

2003–2020 – Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, katedra religionistiky (asistent, odborný asistent, docent)

Publikace

Fárek, Martin: India in the Eyes of Europeans. Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies, 1st English ed., Prague, Karolinum Press 2021, 243 p.

Fárek, Martin and Horák, Pavel: “Magic between Europe and India: On Mantras, Coercion of Gods, and the Limits of Current Debates”, Religions 2021, 12 (2), 87 (časopis WoS, 1Q).

Fárek, Martin: “Were shramana and bhakti movements against the caste system?”, in: Fárek, Martin et al. (eds.): Western Foundations of the Caste System, 1st ed., Cham, Palgrave MacMillan 2017, pp. 127-172 (tato kapitola byla odborným panelem RVVI v rámci Metodiky 17+ vyhodnocena jako excelentní vědecký výsledek (2) ve sběru dat za roky 2017-18).

Fárek, Martin with Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya, and Shah, Prakash: “Introduction: Caste Studies and the Apocryphal Elephant”, in: Fárek, Martin et al. (eds.): Western Foundations of the Caste System, 2nd ed., New Delhi, Palgrave MacMillan and Manohar Publishers 2020, pp. 1-29.

Fárek, Martin with Jalki, Dunkin, Pathan, Sufiya, and Shah, Prakash: “Afterword”, in: Fárek, Martin et al. (eds.): Western Foundations of the Caste System, 2nd ed., New Delhi, Palgrave MacMillan and Manohar Publishers 2020, pp. 253-260.