Skip to main content

Výuka a zkoušení na KGE v době pandemie

| Aktuality

Výuka zajišťovaná katedrou byla kvůli pandemii Covid-19 přesunuta do online prostředí. Zkoušení probíhá i prezenční formou při dodržení limitu počtu osob v prostorách naší budovy. Kontakt tváří v tvář se studenty nám chybí, ale musíme respektovat platná nařízení z vyšších míst. Veškerá současná činnost katedry a možnosti přístupu do prostor katedry se řídí příslušnými usneseními úrovně fakultní, univerzitní či celostátní. Klíčové informace naleznete v sekci aktualit na webových stránkách fakulty.