Skip to main content

Naše nová publikace o dopadech pandemie na přeshraniční spolupráci

| Aktuality

Právě vyšla nová publikace Báli jsme se jet domů, která hodnotí dopady krize v přeshraniční spolupráci způsobené pandemií Covid-19 a navrhuje opatření na území
Euroregionu Neisse‐Nisa‐Nysa během krize a po ní. Autorský tým čítá vyučující i studenty z katedry geografie. Na vzniku publikace pracovali: doc. Mgr. Hynek Böhm, Ph.D., doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil. (UJEP), Mgr. Emil Drápela, Ph.D., RNDr. Artur Boháč, Ph.D., Marie Cviková a Jakub Wambach.

Publikace je k dispozici zde