Skip to main content

Vyšla nová kniha doc. Fárka

| Aktuality

V nakladatelství Karolinum právě vyšla kniha doc. Fárka India in the Eyes of Europeans: Conceptualization of Religion in Theology and Oriental Studies - https://karolinum.cz/knihy/farek-india-in-the-eyes-of-europeans-25719. Preferujete-li četbu v naší mateřštině, doporučujeme starší verzi knihy s názvem Indie očima Evropanů: Orientalistika, teologie a konceptualizace náboženství - https://karolinum.cz/knihy/farek-indie-ocima-evropanu-orientalistika-teologie-a-konceptualizace-nabozenstvi-15194.