Skip to main content

TUL instaluje v Peruánských Andách unikátní klimatické a hydrologické stanice

| Aktuality

Technická univerzita v Liberci spolupracuje s Univerzitou Karlovou a prestižní peruánskou univerzitou Pontificia Universidad Católica del Perú v Limě v rámci výzkumu dopadů změn klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo v Peruánských Andách.

Práce dr. Jana Kocuma z Technické univerzity v Liberci a odborníků z Univerzity Karlovy přináší cenné poznatky, které přispívají k celosvětovému výzkumu negativních dopadů změn klimatu na deficit vodních zdrojů a přírodní rizikové procesy. Rozvojová spolupráce mezi Českou a Peruánskou republikou probíhá rovněž na úrovni pedagogické.

Shrnující video podzimního výzkumného pobytu naleznete zde