Informace o katedře

V akademickém roce 1997/1998 bylo na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci otevřeno magisterské studium učitelství tělesné výchovy a zeměpisu a současně s ním také zahájilo svou činnost pracoviště geografie. Za rok byla založena katedra geografie (KGE) jako taková. Existence katedry byla spojena s obměnou personálu a také s úpravou studijních plánů, která byla završena přechodem na kreditní systém v akademickém roce 2003/2004. Zásadní vliv na většinu pozitivních změn má rozmanitost studijních programů, které lze na fakultě studovat v kombinaci s geografií na bakalářské i magisterské úrovni. Vedle oborového studia učitelství zeměpisu byl vytvořen studijní program Aplikovaná geografie, který má za cíl připravovat odborníky v práci s geografickými informační systémy, terénním výzkumem či projektovým řízením.

Po několika stěhováních a personálních změnách tvoří v současnosti katedru ustálený tým, který sídlí v moderně zařízené budově P na Komenského ulici v centru Liberce. Na katedře je studentům k dispozici její knihovna a množství špičkové techniky včetně elektronového mikroskopu. Katedra je zavedeným pracovištěm Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, je aktivní na fakultní úrovni i v kooperaci s dalšími katedrami. Členové katedry jsou odborníky ve svých oborech s četnými zkušenostmi z praxe, disponují minimálně doktorským titulem a odpovídající publikační činností. Katedra geografie řeší množství výzkumných projektů, přičemž je většinou spojuje jejich prostorové zaměření na region severních Čech či Euroregionu Nisa. Katedra geografie sleduje aktuální trendy v geografickém bádání, je zapojena do klíčových tuzemských odborných organizací, a to České geografické společnosti (v jejím rámci spravuje Libereckou pobočku ČGS) a České kartografické společnosti.

Mezi hlavní devízy katedry patří důraz na zapojování studentů do projektů řešenými vyučujícími katedry, praxe studentů jak v oblasti učitelství či odborné geografie, terénní výzkum a jeho aplikaci v geografickém vzdělávání (i v rámci centra terénní výuky při katedře) a v neposlední řadě lidský a kolegiální přístup ke studentům. Katedra dlouhodobě spolupracuje s klíčovými institucemi a školami v Libereckém kraji. Katedra plně podporuje výjezdy studentů do zahraničí v rámci Erasmus+ studijních pobytů či pracovních stáží.

Kontakt

Doručovací adresa:
Technická univerzita v Liberci,
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
katedra geografie,
Univerzitní náměstí 1402/2, 461 17, Liberec 1

Sídlo:
Budova P, 2. patro,
Komenského 314/2, 460 01 Liberec V - Kristiánov

Sekretariát katedry:
Lenka Němcová, +420 48 535 4113, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pondělí: 8:00 - 10:30, 12:30 - 14:30
Středa: 8:00 - 10:30, 12:30 - 14:30
Čtvrtek: 12:30 - 14:30