Skip to main content

RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

 • Základní informace

  Zkoumá geografické vzdělávání zaměřené na znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje jak v českém RVP ZV a RVP GV tak v zahraničních kurikulech (zaměření na anglické a americké). S využitím filosofického a geografického konceptu místa (place). Důraz je kladený na kvalitu vzdělávání s využitím Revidované Bloomovy taxonomie. V odborné geografii se zaměřuje na humanistickou a kulturní geografii s využitím původních anglicky psaných zdrojů.

  Co se týče konzultačních hodin, v akademickém roce 2020/2021 probíhají po předchozí dohodě e-mailem převážně online formou.

 • Profesní životopis

  Vzdělání

  2008 – RNDr., Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie                                               

  2003 – Ph.D., UK, Praha, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

  Kariéra

  1999–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (odborný asistent)

  2010–2011 – Waldorfské lyceum v Semilech (roční pedagogická činnost – Z)

  1995–1999 – Biskupské gymnázium B. Balbína v Hradci Králové, středoškolský učitel (Z, TV, AJ)

  1979–1995 – Gymnázium I. Olbrachta v Semilech (středoškolský učitel – Z, TV, AJ)

 • Publikace

  Vávra, J. (2019). Modrá je dobrá? Recenze Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. Praha: Metodický portál rvp.cz. Získáno: 15. únor 2019, z http://educator.blogy.rvp.cz/category/recenze/

  Vávra, J. (2018). Obecná didaktika, Trans-didaktika, nebo snad pedago-demago? Získáno 5. srpen 2018, z rvp.cz: http://educator.blogy.rvp.cz/2018/08/01/obecna-didaktika-transdidaktika-pedago-demago/

  Vávra, J. (2018). Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. Liberecký příklad. Praha: NÚV. Získáno: 20. listopad 2018, z https://clanky.rvp.cz/clanek/a/20839/21753/DEMOGRAFICKY-MODEL-SPIRALOVE-KURIKULUM-A-SOLO-TAXONOMIE-LIBERECKY-PRIKLAD.html/

  Vávra, J. (2017). Kognitivní dimenze s použitím slovesa KRESLIT v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift. Získáno: 4. červenec 2017, z RVP.cz; Metodický protál: https://clanky.rvp.cz/clanek/a/21293/21295/KOGNITIVNI-DIMENZE-S-POUZITIM-SLOVESA-KRESLIT-V-TEMATU-DESKOVA-TEKTONIKA-A-KONTINENTALNI-DRIFT.html/

  Vávra, J. (2014). Cramming Facts and Thinking Concepts: Instance of Preparation of Student Geography Teachers in Liberec. Retrieved October 10, 2015, from Review of International Geographical Education Online: http://www.rigeo.org/vol4no3/Number3Winter/RIGEO-V4-N3-4.pdf

  Vávra, J. (2012). Concept of Demographic Transition Theory in Geographical Curriculum of Primary and Secondary Schools in the Czech Republic. (H. Svobodová, Ed.) pp. 163-171. Retrieved from http://www.ped.muni.cz/wgeo/soubory/Ruzne/SBORNIK-tisk.pdf#page=165

  Vávra, J. (2011). Revidovaná Bloomova taxonomie v českém vzdělávání. Sapere Aude 2011. Evropské a české vzdělávání, 251-260. (J. Králík, Editor) Hradec Králové: MAGNANIMITAS.

  Vávra, J. (2011). Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? (Výzkumný ústav pedagogický v Praze) Získáno: 5. květen 2011, z Metodický portál: Články: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html/

  Vávra, J. (2010). Jedinec a místo, jedinec v místě, jedinec prostředictvím místa. Geografie, 115(4), stránky 461-478.

  Vávra, J. (2007). The Concept of Place in the U.S. NGS and the Czech Geographical Curriculum. London: IGU, Commission for Geographical Education, British Sub-Committee with HERODOT.

  Vávra, J. (2006). Didaktika geografie 1. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Liberec: Technická univerzita v Liberci.