Skip to main content

RNDr. Jan Kocum, Ph.D.

 • Základní informace

  Profesním zaměřením dr. Kocuma je fyzická geografie, specializací je hydrolog. Zabývá se především aktuálními tématy aplikované geografie souvisejícími s přírodními ohroženími a fyzickogeografickými aspekty jejich rizik pro společnost. Dlouhodobě se věnuje výzkumu dopadů změny klimatu na přírodní prostředí a obyvatelstvo v peruánských Andách či kyrgyzském Ťan-Šanu, kde se zabývá tématem ústupu ledovců a s tím souvisejícími průtržemi vysokohorských jezer či deficitem vodních zdrojů. V rámci projektů na území Česka se pak zaměřuje na výzkum extrémních hydrologických procesů (povodně, periody sucha) a jejich možné eliminace ve smyslu návrhu ochranných opatření do budoucna.

  Co se týče konzultačních hodin, v akademickém roce 2020/2021 probíhají po předchozí dohodě e-mailem převážně online formou.

 • Profesní životopis

  Vzdělání

  2012 – Ph.D., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie a geoekologie

  2008 – RNDr., Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Fyzická geografie a geoekologie

  Kariéra

  2017–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (odborný asistent)

  2007–dosud Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie (samostatný technický pracovník, vědecký asistent, odborný asistent)

 • Publikace

  Články v časopisech s recenzním řízením a IF

  Vlček, L., Šípek, V., Kofroňová, J., Kocum, J., Doležal, T., Janský, B. (2020): Runoff formation in a catchment with Peat bog and Podzol hillslope. Journal of Hydrology, 5-year IF 5.080.

  Doležal, T., Vlček, L., Kocum, J., Janský, B. (2020): Influence of vegetation on groundwater level dynamics and calculation of retention ability of Rokytecká slať peat bog, Šumava Mountains. Journal Mires and Peat. 5-year Impact Factor 1.862.

  Doležal, T., Vlček, L., Kocum, J., Janský, B. (2020): Hydrological regime and physico-chemical water properties of various types of peat bog sites: Case study of Mezilesní peat bog, Šumava Mts. Geografie, 125, Issue 1, p. 21-46. ISSN 1212-0014, IF 1.021.

  Langhammer, J., Janský, B., Kocum, J., Minařík, R. (2018): 3-D reconstruction of an abandoned montane reservoir using UAV photogrammetry, aerial LiDAR and field survey. Applied Geography 98. Elsevier Ltd., Amsterdam, p. 9-21. 5-year IF 3.844.

  Kocum, J., Oulehle, F., Janský, B., Bůzek, F., Hruška, J., Vlček, L. (2016): Geochemical evidence for peat bog contribution to the streamflow generation proces: case study of the Vltava River headwaters, Czech Republic. Hydrological Sciences Journal 61(14). Taylor & Francis, IAHS Press, p. 2579-2589. ISSN 0262-6667, 5-year IF 2.274.

  Vlček, L., Kocum, J., Janský, B., Šefrna, L., Blažková, Š. (2016): Influence of peat soils on runoff process: case study of Vydra River headwaters, Czechia. Geografie, 121, s. 235-253. ISSN 1212-0014, IF 1.021.

  Falátková, K., Šobr, M., Kocum, J., Janský, B. (2014): Hydrological régime of Adygine Lake, Tien Shan, Kyrgyzstan. Geografie, 119, s. 320-341. ISSN 1212-0014, IF 1.021.

  Vlček, L., Kocum, J., Janský, B., Šefrna, L., Kučerová, A. (2012): Retenční potenciál a hydrologická funkce horského vrchoviště – případová studie Rokytecké slatě, povodí horní Otavy, JZ Česko. Geografie, 117, No. 4, s. 395-414. ISSN 1212-0014, IF 1.021.

  Janský, B., Engel, Z., Kocum, J., Šefrna, L., Česák, J. (2011): The Amazon River headstream area in the Cordillera Chila, Peru: hydrographical, hydrological and glaciological conditions. Hydrological Sciences Journal 56(1). Taylor & Francis, IAHS Press, p. 138-151. ISSN 0262-6667, 5-year IF 2.274.

  Čurda, J., Janský, B., Kocum, J. (2011): Vliv fyzickogeografických faktorů na extremitu povodní v povodí Vydry. Geografie, 116, No. 3, s. 335–353. ISSN 1212-0014, IF 1.021.

  Monografie

  Brázdil, R., Trnka, M., Kocum, J. et al. (2015): Historie počasí a podnebí v českých zemích XI: Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost. Centrum výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 402 s. ISBN 978-80-87902-11-0. - Publikace získala prestižní CENU JOSEFA HLÁVKY za rok 2015 v kategorii vědecká literatura v oblasti věd o neživé přírodě.

  Kapitoly v monografiích

  Kocum, J., Janský, B., Vlček, L., Doležal, T. (2018): Hydrological function of a midlatitude headwater peatland. In Topcuoğlu, B. and Turan, M. (Eds.): Peat. IntechOpen, 2018, p. 141-164. ISBN: 978-1-78923-747-4.

  Závěrečné zprávy

  Janský, B., Kocum, J. et al. (2018): Retenční potenciál pramenných oblastí ve vztahu k hydrologickým extrémům. Závěrečná zpráva z projektu GA ČR: 13-32133S.

  Černý, M., Šobr, M., Engel, Z., Kocum, J., Hrdinka, T., Janský, B., Hůlka, L., Žáček, M., (2010): Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer. Závěrečná zpráva projektu rozvojové spolupráce mezi Českou a Kyrgyzskou republikou RP9/2007, GEOMIN družstvo, Jihlava, 2 části + 20 příloh, 242 s.

  Janský, B., Engel, Z., Kocum, J., Šefrna, L., Česák, J. (2009): Přírodní ohrožení pramenných oblastí Amazonky v důsledku globálních změn klimatu. Závěrečná zpráva z projektu GA ČR 205/07/0831.

  Seifert, S., Kocum, J. (2007): Lokalisierung und Vermessung von potentiellen Standorten für dezentrale Hochwasserrückhaltebecken im Einzugsgebiet der Flöha. Schlussbericht des Projekts INTERREG IIIA DINGHO - Dezentraler, integrierter und grenzübergreifender Hochwasserschutz in den deutsch-tschechischen Einzugsgebieten der Kammlagen des Mittleren Erzgebirges. FU Berlin.

  Černý, M., Janský, B., Šobr, M., Engel, Z., Česák, J., Kocum, J., Žáček, M., Jerochin, S. (2006): Monitoring vysokohorských ledovcových jezer a ochrana obyvatelstva před katastrofálními následky povodní vzniklých průtržemi morénových hrází. Závěrečná zpráva projektu rozvojové spolupráce mezi Českou a Kyrgyzskou republikou RP/27/2004, GEOMIN družstvo, Jihlava, 2 části + přílohy, 206 s.

  Janský, B., Šobr., M., Kocum, J. et al. (2006): Atlas jezer České republiky – morfometrické, sedimentologické a limnologické poměry jednotlivých genetických typů jezer. Závěrečná zpráva z projektu GA ČR 205/03/1264.

  Janský, B., Kocum, J. et al. (2003): Jezera České republiky. Závěrečná zpráva z projektu GA UK 182/2000/B-GEO/PřF.