Skip to main content

Mgr. Emil Drápela, Ph.D.

 • Základní informace

  Ve své odborné práci se věnuje humánní geografii, a to zejména výzkumu v oboru regionálního rozvoje, geografie dopravy a geografie volného času. Kromě vědecké činnosti se také věnuje popularizaci geografických témat ve formě přednášek pro veřejnost, programů pro školy, nebo třeba virtuální naučné stezky Příběh liberecké žuly. Při studiu se s ním setkáte v předmětech, týkajících se humánní geografie, metod geografického výzkumu, humánněgeografického vzdělávání či výzkumu v terénu.

  Co se týče konzultačních hodin, v akademickém roce 2020/2021 probíhají po předchozí dohodě e-mailem převážně online formou.

 • Profesní životopis

  Vzdělání

  2011 – Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie a regionální rozvoj                                              

  Kariéra

  2014–dosud – Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra geografie (odborný asistent)

  2006–2013 – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Brno (výzkumný pracovník, vedoucí Oblasti lidského faktoru v dopravě)

 • Publikace

  Články v recenzovaných odborných časopisech a sbornících

  Drápela, E., 2021. Prevention of damage to sandstone rocks in protected areas of nature in northern Bohemia. AIMS Geosciences, 7(1): 56–73. ISSN 2471-2132. DOI: 10.3934/geosci.2021003

  Drápela, E., 2020. Geotourist potential of Liberec granite. ACC Journal, 26(3), in print. ISSN 1803-9782.

  Drápela, E., 2020. Making secondary geodiversity sites accessible: Example of the method used in northern Bohemia. Geografické informácie, 24(2), in print. ISSN 1337-9453.

  Böhm, H., Drápela, E., 2020. Cross-border integration of universities as a possible research topic in border studies. Geografické informácie, 24(2), in print. ISSN 1337-9453.

  Drápela, E., 2020. Influence of border effect on sustainable development of border regions and internal peripheries. International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, SGEM, 2(2), 397-404. ISBN 978-619-7603-07-1. DOI: 10.5593/sgem2020/2.2/s11.047

  Drápela, E., 2020. Building in greenfield as a main negative of new cycle paths: qualitative case study. International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Nano, Bio, Green and Space: Technologies for a Sustainable Future, SGEM, 6(1), 507-514. ISBN 978-619-7603-12-5. DOI: 10.5593/sgem2020/6.1/s27.065

  Drápela, E., 2020. Geotouristic potential of former quarries in Northern Bohemia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 609(1), article number 012079. ISSN 1755-1307. DOI: 10.1088/1755-1315/609/1/012079

  Drápela, E., 2020. Spatial differentiation of housing construction in Czechia: Towards Florida’s New Urban Crisis? 23rd International Colloquium on Regional Sciences, 261-268. ISBN 978-80-210-9610-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-33

  Drápela, E., Böhm, H., 2020. Interpretation of secondary geodiversity: Experience from geotouristic guide practice. Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand? Conference Proceedings, 235-238. ISBN: 978-807509715-6.

  Drápela, E., 2020. Mass tourism in the Bohemian Paradise: both a threat and an opportunity. Topical Issues of Tourism, 31-40. ISBN 978-80-88064-46-6.

  Drápela, E., 2020. Overtourism in the Czech sandstone rocks: causes of the problem, the current situation and possible solutions. Proceedings of the 3rd International Conference on Tourism Research, 35-41. ISBN 978-1-912764-54-9. DOI: 10.34190/IRT.20.058

  Kubalíková, L., Drápela, E., Bajer, A., Zapletalová, D., Balková, M., Zágoršek, K., Kirchner, K., Kuda, F., Roštínský, P., 2019. Geological paths – their use for the regional geography teaching. 27. Středoevropská geografická conference. In print.

  Drápela, E., 2019. Mapping of urban geoheritage in Liberec using participatory research. 27. Středoevropská geografická conference. In print.

  Murgaš, F., Drápela, E., 2019. Quality of Urban Life in Socially Excluded Communities of Liberec Region. International Journal of Community Well-Being, 3, 323–339. ISSN 2524-5295. DOI: 10.1007/s42413-019-00040-y

  Drápela, E., 2019. Reasons for non-attractiveness of some municipalities in the Liberec Region in terms of housing. 22nd International Colloquium on Regional Sciences, 281-288. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-35

  Drápela, E., Büchner, J., 2019. Neisseland geopark: Concept, purpose and role in promoting sustainable tourism. Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand... Conference Proceeding, 268-272. ISBN 978-807509659-3

  Kubalíková, L., Bajer, A., Drápela, E., Zapletalová, D., Kirchner, K., Balková, M., Zágoršek, K., Kuda, F., Roštínský, P., 2019. Cultural functions and services of geodiversity within urban areas (with a special regard on tourism and recreation). Public Recreation and Landscape Protection - With Sense Hand in Hand... Conference Proceeding, 84-89. ISBN 978-807509659-3

  Drápela, E., Bašta, J., 2018. Quantifying the power of border effect on Liberec region borders. Geografické informácie, 22(1), 51-60. ISSN 1337-9453. DOI: 10.17846/GI.2018.22.1.51-60

  Zágoršek, K., Drápela, E., Vitvar, T., Kändler, M., Šmída, J., Böhm, H., 2018. Geography and its application in education within the cross border cooperation project "Springs connecting" (case study). Useful geography: Transfer from research to practice, 112-118. ISBN 978-80-210-8907-5

  Drápela, E., Kárníková, N., 2018. Methodological issues of using the gravity model to determine the power of border effect. Useful geography: Transfer from research to practice, 367-375. ISBN 978-80-210-8907-5

  Zaoral, A., Linkov, V., Drápela, E., 2017. Observation of risky driving behavior as a result of using in-vehicle technology in the Czech Republic. Transactions on Transport Sciences, 8(2), 39-45. ISSN 1802-9876. DOI: 10.5507/tots.2017.011. 

  Drápela, E., 2017. Quantification of border effect on different types of borders: Case study of the Czech RepublicInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 17(53), 687-693. ISBN 978-619-7408-10-2. DOI: 10.5593/sgem2017/53/S21.085

  Böhm, H., Drápela, E., 2017. Cross-border cooperation as a reconciliation tool: Example from the East Czech-Polish borders. Regional & Federal Studies, 27(3), 305-319. ISSN 1359-7566. DOI: 10.1080/13597566.2017.1350650

  Vitvar, T., Kändler M., Šmída, J., Komínková, D., Ženková Rudincová, K., Drápela, E., Zágoršek, K., Součková, L., Berchová, K., Bílý, M., Böhm, H., 2017. Springs Connect People and Landscapes - Environmental Education and Cooperation in the Region Liberec-Zittau. ACC Journal, 23(1), 15-26. ISSN 1803-9782. DOI: 10.15240/tul/004/2017-1-002 

  Drápela, E., Böhm, H., 2016. Perceptions of barriers to cycle commuting: The geographic perspective. Proceedings of 23rd Central European Conference: Central Europe Area in View of Current Geography, 464-471. ISBN 978-80-210-8314-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016 

  Böhm, H., Drápela, E., 2016. Selected cross-border cooperation governance forms within the EU. Proceedings of 23rd Central European Conference: Central Europe Area in View of Current Geography, 472-481. ISBN 978-80-210-8314-1. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8314-2016 (WoS) 

  Drápela, E., Brožková, T., 2016. The importance of landmarks for the perception of the region's attractiveness. ACC Journal, 22(3), 7-13. ISSN 1803-9782. DOI: 10.15240/tul/004/2016-3-001 

  Drápela, E., 2015. Changing attitudes towards car sharing: A big chance for urban ecology? International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 3(5),  127-134. ISSN 13142704. (WoS, Scopus)

  Skládaná, P., Drápela, E., Zaoral, A., 2014. Attitudes of Czech Drivers to Issue of Drinking and Driving – Development in Time and International Comparisons. Transactions on Transport Sciences, 7(2), 47-58. ISSN 1802-971X. DOI: 10.2478/trans-2014-0003 

  Drápela, E., 2011. Geographical location of depopulation areas in the Czech Republic and its dependence on transport infrastructure. Part I: Definition, methodology and quantitative analysis. Transactions on Transport Sciences, 4 (1), 31-40. ISSN 1802-971X. DOI: 10.2478/V10158-011-0005-9 

  Drápela, E., 2011. Geographical location of depopulation areas in the Czech Republic and its dependence on transport infrastructure. Part II: Case studies. Transactions on Transport Sciences, 4 (4), 193-198. ISSN 1802-971X. DOI: 10.2478/v10158-011-0017-5 

  Drápela, E., 2009. Application of spatial mobility research as a tool for site planning on a micro-regional level. Transactions on Transport Sciences, 2 (3), 86-93. ISSN 1802-971X. 

  Drápela, E., 2008. Uplatnění dopravní sociologie v regionální geografii. Miscellanea Geographica 14. Plzeň: Západočeská univerzita, 27-32. ISSN 1213-7901 

  Odborné knihy

  Drápela, E., 2013. Lidský faktor v dopravě. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., e-learningové skriptum.

  Drápela, E., 2013. Tvorba strategií snižování negativních deprivací periferních oblastí pomocí nástrojů plánování dopravní infrastruktury a obslužnosti. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 104 p.

  Daňková, L., Drápela, E., (eds.), 2012. Rehabilitační programy pro pachatele trestných činů a přestupků v dopravě. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 131 p. ISBN 978-80-86502-38-0.

  Striegler, R., Drápela, E., 2012. Zóny 30: zkušenosti, doporučení a příklady řešení. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 159 p. ISBN 978-80-86502-37-3.

  Drápela, E., 2011. Marginální oblasti na území ČR a jejich vývoj v prostoru a čase. Brno: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 218 p. ISBN 978-80-86502-36-6.

  Kapitoly v recenzovaných publikacích

  Böhm, H., Drápela, E., 2017. Cross-border cooperation as a reconciliation tool: Example from the East Czech-Polish borders. In: Klatt, M., Wassenberg, B. Secondary Foreign Policy in Local International Relations Peace-building and Reconciliation in Border Regions. London: Routledge, pp. 135-147. ISBN 978-1-138-48709-3.

  Furian, G., Brandstätter, Ch., Britschgi, V., Drápela, E., 2012. Other road users motivations and travelling style. In: Cestac, J., Delhomme, P. et al. European road users' risk perception and mobility. France: IFSTTAR, pp. 253-268.

  Papadimitriou, E., Brandstätter, Ch., Britschgi, V., Drápela, E., Freeman, R., Furian, G., Theofilatos, A., Yannis, G., 2012. Pedestrians. In: Cestac, J., Delhomme, P. et al. European road users' risk perception and mobility. France: IFSTTAR, pp. 269-294.

  Drápela, E., 2011. Geographical location of depopulation areas in the Czech Republic and its dependence on transport infrastructure. In: Young Researchers Seminar 2011. Book of Papers. Kobenhavn: ECTRI, FERSI, FEHRL, pp. 307-322.

  Drápela, E., 2010. Changing lifestyles. In: COST 358: Pedestrian Quality Needs. Final Report. COST Office, pp. 151-160. ISBN 978-0-9566903-0-2.

  Patenty a užitné vzory

  Drápela, E., 2012. Vozovka s opticko-kinetickou brzdou a způsob úpravy vozovky pro snižování rychlosti projíždějících vozidel. Patent. Číslo patentu: 303455. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Datum přijetí: 19. 9. 2012

  Drápela, E., 2012. Způsob indikace a indikátor bezpečného překonání vozovky. Patent. Číslo patentu: 303336. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Datum přijetí: 1. 8. 2012

  Drápela, E., 2012. Indikátor bezpečného překonání vozovky. Užitný vzor číslo: 23150. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Datum přijetí: 2. 1. 2012.

  Drápela, E., 2011. Vozovka s opticko-kinetickou brzdou pro snižování rychlosti projíždějících vozidel. Užitný vzor číslo: 22721. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Datum přijetí: 19. 9. 2011.

  Drápela, E., 2011. Horizontální vrstevné dopravní značení. Užitný vzor číslo: 22082. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Datum přijetí: 18. 4. 2011.

  Drápela, E., 2009. Pouliční navigační systém pro chodce. Užitný vzor číslo: 20223. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Česká republika. Název vlastníka: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Datum přijetí: 9. 11. 2009.