Skip to main content

Pojďte studovat Aplikovanou geografii a regionální rozvoj na TUL

| Aktuality

Milí přátelé, máte-li bakalářský titul a nevíte kam dále, pojďte k nám studovat navazující magisterský studijní program Aplikovaná geografie a regionální rozvoj. Studijní program běží necelý jeden rok, takže již máme zpětnou vazbu od spokojených studentů. Ty výrazně podporujeme v jejich odborných praxí, výjezdech do zahraničí a profesním rozvoji, takže budoucímu zaměstnavateli nepředloží jen diplom, ale též CV plné relevantních položek. Komplexní geografický pohled na problémy kolem nás je během studia samozřejmostí. Příběhy níže hovoří za vše.


Marie Cviková a Jakub Wambach mají díky studiu u nás za sebou mají praxe na Magistrátu města Liberec, Euroregionu Nisa a momentálně jsou zaměstnáni na Odboru cestovního ruchu na Krajském úřadu Libereckého kraje. Autorsky se podíleli na vzniku odborné analýzy Báli jsme se jet domů, jež mapuje dopady pandemie Covid-19 na přeshraniční spolupráci. Marie spolupracuje s Dr. Boháčem na výzkumu krize kolem Dolu Turów a brzy bude spoluautorkou odborného článku. V létě se Marie a Jakub chystají na pracovní stáž na Barents Institute do norského Kirkenesu.


Martin Mašek kombinuje geografii s astronomií. Získal prestižní Kvízovu cenu, která je udělována Českou astronomickou společnosti vynikajícím pozorovatelům proměnných hvězd a meziplanetární hmoty. Je po něm pojmenována planetka č. 9841. Se svým výzkumem světelného znečištění v Libereckém kraji Martin prorazil také na československé soutěži geografických bakalářských prací. Martin se dlouhodobě zapojuje do projektů a aktivit našeho pracoviště.