Studijní obory

Předměty

Print
PDF
There are no translations available.

Aktuální seznam předmětů naleznete vždy ve Studijních plánech FP 2016/2017 

  • Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) - str.23
  • Aplikovaná geografie - str. 40-41
  • Učitelství zeměpisu pro 2.stupeň ZŠ - str. 94

Sylaby předmětů naleznete na Portálu IS/STAG (Prohlížení - Programy a obory )

 

 

Učitelství zeměpisu pro 2.stupeň základních škol

Print
PDF
There are no translations available.

Učitelství zeměpisu pro 2.stupeň základních škol

Učitelství pro 2. stupeň základní školy
– navazující magisterský studijní obor. Standardní doba studia 2 roky prezenční i kombinovanou formou (kombinované studium s výjimkou Učitelství anglického jazyka, německého jazyka, zeměpisu). Dvouoborové studium v kombinacích 10 studijních oborů.

Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Print
PDF
There are no translations available.

 

Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
Specializace v pedagogice - Geografie
bakalářský studijní program v nichž je akreditováno celkem 12 studijních oborů se zaměřením na vzdělávání (včetně Geografie) studium je vždy dvouoborové se standardní délkou 3 roky. Aktuální dvojkombinace otevíraných oborů i forem (prezenční a
kombinované) jsou každý rok zveřejňovány v podzimním čísle Učitelských novin věnovaném studiu na vysokých školách v ČR. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář – Bc.

 

Aplikovaná geografie

Print
PDF
There are no translations available.

Aplikovaná geografie (neučitelské studium)
Prezenční bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky. Student získá základní znalosti a praktické dovednosti základních geografických disciplín fyzické, humánní a regionální geografie,geografických informačních systémů, kartografie a bude mít i zkušenosti s
prací v terénu. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu s geografickým, případně jiným zaměřením nebo se uplatní na nejrůznějších pozicích ve státní správě, v podnikatelském i neziskovém sektoru. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář – Bc.