Aplikovaná geografie

Print
PDF
There are no translations available.

Aplikovaná geografie (neučitelské studium)
Prezenční bakalářské studium se standardní dobou studia 3 roky. Student získá základní znalosti a praktické dovednosti základních geografických disciplín fyzické, humánní a regionální geografie,geografických informačních systémů, kartografie a bude mít i zkušenosti s
prací v terénu. Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studiu s geografickým, případně jiným zaměřením nebo se uplatní na nejrůznějších pozicích ve státní správě, v podnikatelském i neziskovém sektoru. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář – Bc.