Geovzdělávání 2013

5. ročník Workshopu o geografickém vzdělávání se koná  22. ledna 2013 (úterý)

Místo workshopu je v budově C, u rektorátu TUL. Změna! Učebna C1 ve 2. patře u schodiště. Budova C je vlevo proti vstupu do budovy rektorátu („šikmá věž“). V přízemí rektorátu je recepce, kde je možné získat informaci.

Zahájení v 10. hod. 22. ledna 2013 (úterý)
Cíle/zaměření:
1.    Reflexe geografického vzdělávání ze zahraničí (např. na vydané US standardy) Zkušenosti  z kongresu IGU v Německu, US standardy – 2.verze, německé geografické kurikulum, britské základní vědomosti
2.    Vlastní zkušenosti a představy z přípravy budoucích učitelů geografie Vzdělávací cíle geografického vzdělávání, učební cíle/výstupy, Anderson-Krathwohlova taxonomie i taxonomie jiné
3.    Obecné otázky geografického vzdělávání…..Možnosti revize českého geografického kurikula v RVP (G/ZV)
4.    Představit podobu standardu a souvislosti jeho vzniku. Koncept geografického vzdělávacího  standardu, praktické návrhy a řešení
5.    Současný výzkum v geografickém vzdělávání na jednotlivých geografických pracovištích.


1.    Blok:  10. až 11.45 hod.: 

 • Vávra, J. (TUL) : Informace z konference IGU v Kolíně nad Rýnem
 • Hofmann, E. (MUNI PedF): Směry výzkumu v geografickém vzdělávání.
 • Řezníčková, D. (CUNI, PřF): I Výzkumné projekty na pracovišti Centra geografického vzdělávání PřF UK v Praze
 • Herink, J. (NÚV Praha): Informace o tvorbě standardů pro zeměpis na ZS

------------------------------------------------------------------------
Přestávka na oběd (11.45 až 12.30)<br>
Možnost využít hlavní menzu TUL (Husova), která je vzdálená 3 minuty od místa jednání. Nabídka menzy je dostupná ZDE, je tam i bufet
------------------------------------------------------------------------


2.    Blok:  12.30 až 13.30 hod:

 • Vávra. J. Reflexe geografického vzdělávání ze zahraničí (např. na vydané US standardy) Zkušenosti  z kongresu IGU v Německu, US standardy – 2.verze, německé geografické kurikulum, britské základní vědomosti
 • Hynek, A.: Obecné otázky geografického vzdělávání…..Možnosti revize českého geografického \kurikula v RVP (G/ZV)
 • Karvánková, P.; Nedvědová, Š.; Vacková, V.: Badatelsky orientované vyučování zeměpisu

3.    Blok 13.40 až 14.40 hod.: 

 • Orct, M. (G Hořice): Příprava budoucích učitelů zeměpisu – reflexe přípravného vzdělávání učitelů zeměpisu z pohledu praxe
 • Vágai, T. (TUL): Reflexe přípravy učitelů geografie v rámci Vedení geografické výuky na KGE TUL
 • Hájek, V. (TUL): Interdisciplinární témata a jejich využití ve výuce zeměpisu
 • Donátová, A. Ondračková,Z. (TUL): Reflexe a zkušenosti z terénního projektu pro budoucí učitele zeměpisu, v zájmovém území města Liberec

Závěrečné shrnutí (14.50 -  )

 • hlavní konkrétní výstupy a stanoviska pro NÚV, sekci GV ČGS

Případné dotazy adrese This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (tel. 485 353 395).

Za organizační výbor

Jaroslav Vávra

Příloha:
Download this file (Report_wshp13a_Liberec_final.pdf)Final Report [Final Report]158 Kb19/02/13 08:48
Download this file (Pozvanka_2cirkular_final.pdf)2. cirkulář[2_cirkular]147 Kb14/01/13 14:32
Download this file (Pozvanka_1cirkular.pdf)1. cirkulář[1-cirkular_geo_edu]174 Kb30/10/12 18:02
Title Filter      Display #  
# Article Title Hits