Geovzdělávání 2010

2. workshop o geografickém vzdělávání se konal v Liberci 20. ledna 2010


Záštitu nad workshopem převzala katedra geografie TU v Liberci, zastoupená vedoucím katedry doc. RNDr. Aloisem Hynkem, CSc., který celý workshop moderoval.

Autoři hlavních vyžádaných příspěvků:
Mgr. Petr Knecht, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně
RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci
PaedDr. Jiří Suda ze Západočeské univerzity v Plzni
Mgr. Jan Šperl z VÚP v Praze, portál: rvp.cz
RNDr. Tomáš Vágai, z Technické univerzity v Liberci

Probíraná témata:

1.    Reformovat české geografické kurikulum?
Úvodní prezentace: reformy v zahraničí, české kurikulum ve vztahu k zahraničním, stanoviska, návrhy, doporučení ke změnám, standardy geografického vzdělávání v příkladech ze zahraničí, návrh pro českou verzi
2.    Zeměpisná olympiáda
3.    Vytvoření komunity odborníků či portfolia
4.    Škola jako centrum komunitního života

 

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits