Katedra geografie v Liberci

Print
There are no translations available.

Historie katedry

V akademickém roce 1997/98 bylo na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci otevřeno magisterské studium učitelství tělesné výchovy a zeměpisu a současně s ním také zahájilo svou činnost pracoviště geografie. Po roce byla založena jeho katedra. Podařilo se pro ni zajistit potřebné prostorové a základní materiálně technické vybavení a personální zázemí.

Výuka

Krátká doba existence katedry, její personální posilování a změny jsou přirozeně spojeny také s průběžnou úpravou studijních plánů, která byla završena přechodem na kreditní systém v akademickém roce 2003/2004. Zásadní vliv na většinu pozitivních změn má rozmanitost studijních oborů, které lze na fakultě studovat se zeměpisem. Vedle oborového studia učitelství zeměpisu pro 2. st. ZŠ zajišťuje KGE také výuku zeměpisu na oboru sportovní management.

Výzkum

Nedlouhé fungování KGE a s ním také spojená zátěž s přípravou vyučujících na výuku stále nově otevíraných předmětů omezují možnosti zapojení KGE do vědeckovýzkumné činnosti a četnějších publikačních aktivit. Přesto katedra zpracovala 3 projekty pro FRVŠ, z nichž jeden byl přijat. Z dokončených aktivit lze prezentovat např.: