Technická univerzita v Liberci|FP|Katedra geografie

SZZ - léto 2017/2018

Print
PDF
There are no translations available.

infoStátní závěrečné zkoušky z geografie v letním termínu se budou konat dnech 11.6. - 14.6. 2018, včetně obhajoby závěrečných prací.

Záverečné práce (BP/DP) pro obhajobu v LS je nuto odezvdat nejdéle do 2.5.2018 (viz pokyny web FP TUL)

Temata závěrečných prací 2017/2018 (aktualizace)

Print
PDF
There are no translations available.

 

articlesV příloze naleznete aktuální témata záverčných prací (BP/DP). V případě zájmu obratem kontaktujte vedoucího práce. Podklady k zadání BP/DP musí být odevzdány na sekretariát KGE nejpozději do 4.12.2017.

Přehled témat - aktualizace

Minimální počet kreditů pro první semestr studia

Print
PDF
There are no translations available.

infoDůležitá informace pro studenty PRVNÍHO ročníku. Podle opatření děkana FP TUL  3/2017 ze dne 29. 9. 2017 

 minimální počet kreditů pro první semestr studia (pro postup ze ZS do LS v prvním ročníku ) byl zvýšen na 15.

SZZ - nové zkušební okruhy ak.rok 2016/2017 (platnost od 1.11.2016)

Print
PDF
There are no translations available.

articlesNa webu FP TUL naleznete nove zkušební okruhy ke státní závěrečné zkoušce z geografie pro bakalářské a navazujícíc magisterské obory s paltnosti od 1.11.2016.

Současně  ZDE naleznete dostupné podklady ke studiu.

DIRECTION - od myšlenky k mapě

Print
PDF
There are no translations available.

titulkaNa dnech GIS 2013 byla pokřtěno první vydání netradiční turistické mapy Liberce a Jablonce. Jaká ale byla cesta od nápadu až po její vytištění? Co se všechno musí vyřešit, chcete-li obdobnou mapu vydat a jaké kroky je nutné provést při tvorbě tištěné mapy?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v zajímavém článku jednoho ze spoluautorů mapy Mgr. Daniela Vrbíka (oddělení ggeoinformatiky na TULce, KAP). DOPORUČUJI VAŠI POZORNOSTI.
Současně odkazuji na zajímavé informace ke vzniku mapy dalšího spoluautora dr.Jiřího Šmídy.

Nový studijní a zkušební řád TUL (ze dne 5.8.2016)

Print
PDF
There are no translations available.

logo TULDne 5.8.2016 vešel v platnost nový studijní a zkušební řád TUL. Prosím věnujte mu svou pozornost. Více naleznete v sekci "Pro studenty - Studijní a zkušební řád"

Závazná pravidla pro citace v BP/DP

Print
PDF
There are no translations available.

Pro autory závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je určen nový elektronický kurz na fakulním Moodle. Obsahuje jak formální požadavky na strukturu závěrečné práce, tak podrobné návody pro citace zdrojů použitých v práci. Návody jsou připravené tak, aby se daly snadno stáhnout a vytisknout. Pro autory závěrečných prací obhajovaných v letních termínech 2012 a dále jsou citační pravidla uvedená v kurzu závazná.

Více na Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz)