Učitelství zeměpisu pro 2.stupeň základních škol

Tisk
PDF

Učitelství zeměpisu pro 2.stupeň základních škol

Učitelství pro 2. stupeň základní školy
– navazující magisterský studijní obor. Standardní doba studia 2 roky prezenční i kombinovanou formou (kombinované studium s výjimkou Učitelství anglického jazyka, německého jazyka, zeměpisu). Dvouoborové studium v kombinacích 10 studijních oborů.