Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

Tisk
PDF

 

Geografie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
Specializace v pedagogice - Geografie
bakalářský studijní program v nichž je akreditováno celkem 12 studijních oborů se zaměřením na vzdělávání (včetně Geografie) studium je vždy dvouoborové se standardní délkou 3 roky. Aktuální dvojkombinace otevíraných oborů i forem (prezenční a
kombinované) jsou každý rok zveřejňovány v podzimním čísle Učitelských novin věnovaném studiu na vysokých školách v ČR. Po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získá absolvent titul bakalář – Bc.