Katedra geografie v Liberci

Tisk
PDF

Historie katedry

V akademickém roce 1997/98 bylo na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci otevřeno magisterské studium učitelství tělesné výchovy a zeměpisu a současně s ním také zahájilo svou činnost pracoviště geografie. Po roce byla založena jeho katedra. Podařilo se pro ni zajistit potřebné prostorové a základní materiálně technické vybavení a personální zázemí.

Výuka

Krátká doba existence katedry, její personální posilování a změny jsou přirozeně spojeny také s průběžnou úpravou studijních plánů, která byla završena přechodem na kreditní systém v akademickém roce 2003/2004. Zásadní vliv na většinu pozitivních změn má rozmanitost studijních oborů, které lze na fakultě studovat se zeměpisem. Vedle oborového studia učitelství zeměpisu pro 2. st. ZŠ zajišťuje KGE také výuku zeměpisu na oboru sportovní management.

Výzkum

Nedlouhé fungování KGE a s ním také spojená zátěž s přípravou vyučujících na výuku stále nově otevíraných předmětů omezují možnosti zapojení KGE do vědeckovýzkumné činnosti a četnějších publikačních aktivit. Přesto katedra zpracovala 3 projekty pro FRVŠ, z nichž jeden byl přijat. Z dokončených aktivit lze prezentovat např.:

 

  • Příprava a koordinace obsahu monotematického čísla časopisu Geografie - Sborník České geografické společnosti věnovaný problémům nového využití bývalého vojenského prostoru Ralsko. Vyšel v české a anglické verzi jako příspěvek ČR v rámci pilotní studie NATO-CCMS "Conversion and Reuse of Former Military Lands".
  • Účast na pilotní studii NATO-CCMS a vystoupení na mezinárodních setkáních věnovaných problémům nového využití bývalých vojenských území (SRN, Polsko, GB, Lotyšsko, Estonsko, USA).
  • Podíl na zpracování rozvojových dokumentů Strategie a programu rozvoje Libereckého kraje.
  • Spolupráce s Akademia Ekonomiczna Wroclaw - Wydzial Jelenia Góra na grantovém úkolu Polské akademie nauk na téma "Komplexní hodnocení stavu životního prostředí česko-polského pohraničí v Euroregionu Nisa", jehož výsledkem bylo vydání publikace.
  • Založení liberecké pobočky České geografické společnosti a vytvoření jejího zázemí.
  • Účast na 1. ročníku letní mezinárodní akademie v Görlitz s vybranými studenty. Téma: Perspektivy a možnosti rozvoje souměstí Görlitz - Zgorzelec.

Propagační video našeho pracoviště naleznete zde: https://www.facebook.com/katedra.geografie/videos/263510044535556/