Technická univerzita v Liberci|FP|Katedra geografie

Podzimní termín SZZ

Tisk
PDF

podzim

Podzimní SZZ pro všechny studijní programy z  geografie se budou konat

v období 26.8. - 27.8.2020. 

Přesný harmonogram bude následovat.

Projekt Akcent@net

Tisk
PDF

Katedra geogralogo bigfie se připojila k realizaci projektu Akcent@net, jehož cílem je vytvoření kooperační sítě učitelů základních a středních škol podél celé česko-polské hranice.

Více informací o projektu a možnostech zapojení se do jeho aktivit je na stránkách www.akcentnet.cz .

Doporučujeme zejména zajímat se o možnost výjezdu na jobshadowing do Polska.Více informací podá manažer projektu Hynek Böhm ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

eu logo

SZZ z geografie - letní semestr 2019/2020 - harmonogram

Tisk
PDF

clockSZZ z geografie se v letním semestru budou konat pro všechny studijní obory (Aplikovana geografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství zeměpisu pro 2.st. ZŠ) ve dnech 25.6. - 26.6.2020.

Přesný harmonogram všech studijních oborů ZDE. Změny v harmonogramu vyhrazeny.

Čas uvedený v harmonogramu označuje vždy začátek přípravy. Další informace k organizaci budou následovat nejbližších dnech.

Organizační zaležitosti ke konání SZZ na KGE - DOPLNĚNÍ - ZDE

Čestné prohlášení ke SZZ.

Současně je doporučováno si prostudovat kompletní pravidla průběhu konání SZZ na FP TUL v období 15.6. - 3.7.2020

Jsme hrdými členy České geografické společnosti

Tisk
PDF

Naše katedra je zapojena v České geografické společnosti. Zašťituje chod Liberecké pobočky ČGS a Sekce aplikované geografie ČGS. Chcete-li se do činnosti těchto těles zapojit, kontaktujte Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

cgs126_cz_kolektivniclen_2020.png

Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál

Tisk
PDF

alt    

alt

 

 

 

Katedra geografie je zapojena do výzkumného projektu TL02000219 s názvem Geodiverzita v rámci města: percepce, funkce, potenciál. Projekt má dobu řešení od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Lead partnerem projektu je Mendelova univerzita v Brně, dalšími partnery jsou Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., a Archaia Brno, z.ú. Poskytovatelem je Technologická agentura ČR.

Hlavním cílem projektu je zhodnocení a prezentace potenciálu geodiverzity v městském prostředí z hlediska turismu, rekreace a vzdělávání s ohledem na ochranu a udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví. Dalším cílem je propagace geodiverzity a jejího významu (podklady pro propagační materiály, audiovizuální tvorba) v urbánním prostoru a konkrétní návrhy na racionální a udržitelné využívání pro turistické, rekreační a vzdělávací účely. Jde především o návrh geoturistických stezek jako alternativního nástroje pro prezentaci přírodního a kulturního dědictví v rámci měst a workshopy zaměřené na roli geodiverzity v urbánním prostoru. Tyto a další aktivity v rámci projektu přispějí k rozvoji městského geoturismu jako nové, udržitelné formy turismu.

Aktuálně jsou k dispozici první průběžné výsledky projektu:

Odborná stať ve sborníku z konference Reakreace a ochrana přírody "Cultural Functions and Services of Geodiversity within Urban Areas (With a Special Regard on Tourism and Recreation)" je ke stažení zde: článek

Prezentace z workshopu Geodiverzita v rámci města Brna I. jsou ke stažení zde: prezentace 1prezentace 2

Prezentace z workshopu Geodiverzita v rámci města Liberce I jsou ke stažení zde: prezentace 1 část 1prezentace 1 část 2prezentace 2prezentace 3

Důležité informace k adaptačnímu kurzu pro geografy-prváky

Tisk
PDF

Důležitá informace pro studenty 1. ročníku. Blíží se adaptační kurz na Pláních pod Ještědem (4. - 6. 10. 2019). Čeká Vás spousta cenných informací o studiu (z pohledu studentů i vyučujících), geografické vycházky a zábava v kruhu Vašich nových spolužáků. Podrobnosti na https://www.facebook.com/groups/228485131260538/

 

Katedra geografie má propagační video

Tisk
PDF

video camera iconVideo ukazuje aspekty a možnosti studia na našem pracovišti.

Neváhejte a posílejte video Vašim přátelům a známým.

Naleznete je zde: https://www.facebook.com/katedra.geografie/videos/263510044535556/

Světová špička ve výzkumu mechovek se sjela do Liberce

Tisk
PDF

V budově G TUL se právě koaltná International Bryozoology Association Conference, jejímž hlavním organizátorem je doc. Kamil Zágoršek, přičemž mu pomáhají studenti geografie.

Více informací naleznete zde:  http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:104092

GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Tisk
PDF

alt

Katedra geografie realizuje nový projekt s názvem GECON - Geologická příhraniční kooperační síť, tentokrát v rámci česko-polského programu spolupráce. Pro zájemce z řad studentů i laiků se tak otevřely nové možnosti účasti na populárně-vzdělávacích akcích s tématem geologie. 

Více informací naleznete přímo na stránkách projektu: https://www.geogecon.com/

Název projektu: GECON - Geologická příhraniční kooperační síť

Dotace: Program Interreg V-A Česká republika-Polsko, prioritní osa 4 - podpora spolupráce institucí
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001087
Termín realizace: 1.3. 2018-28.2.2021
Lead partner: Geopark Ralsko o.p.s.
Partneři projektu CZ: Technická univerzita v Liberci, Česká geologická služba a MAS Chrudimsko
Partneři projektu PL:Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Geopark Przedgórze Sudeckie, Muzeum Regionalne w Lubaniu

GECON - geologická příhraniční kooperační síť

Tisk
PDF

GECON logolinkKatedra geografie realizuje nový projekt - GECON. Pod zkratkou GECON se skrývá projekt Geologické příhraniční kooperační sítě. Projekt trvající 3 roky se začátkem v říjnu 2017 a koncem v září roku 2020 je určen pro organizace nebo jednotlivce, kteří se zajímají o geologické bohatství v česko-saském pohraničí.

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-saské geologické příhraniční kooperační sítě. Sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-saském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.

Co konkrétně děláme? Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace. Realizujeme společné aktivity. Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství Euroregionu Nisa a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele. Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa.

Kdo jsou partneři? Na české straně jsou partnery projektu Národní geopark Ralsko a Technická univerzita v Liberci.  Na německé straně Senckenberg Gesellschaft fuer Naturforschung, pobočka Muzea v Goerlitz. Co nabízíme zájemcům? 

  • účast na konferencích, exkurzích, terénních workshopech, letních školách, studijní cesty
  • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a `know how`
  • čtvrtletní newsletter plný informací o plánovaných akcích
  • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů

Více informací o projektu, nejbližších akcích a možností zapojení naleznete na stránkách projektu: http://www.gecon.online/

Minimální počet kreditů pro první semestr studia

Tisk
PDF

infoDůležitá informace pro studenty PRVNÍHO ročníku. Podle opatření děkana FP TUL  3/2017 ze dne 29. 9. 2017 

 minimální počet kreditů pro první semestr studia (pro postup ze ZS do LS v prvním ročníku ) byl zvýšen na 15.

DIRECTION - od myšlenky k mapě

Tisk
PDF

titulkaNa dnech GIS 2013 byla pokřtěno první vydání netradiční turistické mapy Liberce a Jablonce. Jaká ale byla cesta od nápadu až po její vytištění? Co se všechno musí vyřešit, chcete-li obdobnou mapu vydat a jaké kroky je nutné provést při tvorbě tištěné mapy?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v zajímavém článku jednoho ze spoluautorů mapy Mgr. Daniela Vrbíka (oddělení ggeoinformatiky na TULce, KAP). DOPORUČUJI VAŠI POZORNOSTI.
Současně odkazuji na zajímavé informace ke vzniku mapy dalšího spoluautora dr.Jiřího Šmídy.

Nový studijní a zkušební řád TUL (ze dne 5.8.2016)

Tisk
PDF

logo TULDne 5.8.2016 vešel v platnost nový studijní a zkušební řád TUL. Prosím věnujte mu svou pozornost. Více naleznete v sekci "Pro studenty - Studijní a zkušební řád"

Závazná pravidla pro citace v BP/DP

Tisk
PDF

Pro autory závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je určen nový elektronický kurz na fakulním Moodle. Obsahuje jak formální požadavky na strukturu závěrečné práce, tak podrobné návody pro citace zdrojů použitých v práci. Návody jsou připravené tak, aby se daly snadno stáhnout a vytisknout. Pro autory závěrečných prací obhajovaných v letních termínech 2012 a dále jsou citační pravidla uvedená v kurzu závazná.

Více na Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz)