Technická univerzita v Liberci|FP|Katedra geografie

SZZ geografie - letní termin - 2017/2018 - aktualizace 16.5.

Tisk
PDF

Státní závěrečné zkoušky z geografie (včetně obhajob závěrečných prací) pro všechny obory se budou konat ve dnech 11.6.(pondělí) - 13.6.(středa) 2018 (harmonogram viz níže).

Harmonogram SZZ (aktualizace pouze u terminu 13.6. - skupina B)

Změny v harmonogramu jsou vyhrazeny. Organizační pokyny k SZZ Vám budou zaslány na univerzitni email, nejpozději do konce května 2018.

Temata závěrečných prací 2017/2018 - letní semestr

Tisk
PDF

articlesV příloze naleznete aktuální témata záverčných prací (BP/DP). V případě zájmu obratem kontaktujte vedoucího práce. Podklady k zadání BP/DP musí být odevzdány na sekretariát KGE nejpozději do 27.4.2018

Přehled témat - letní semestr

Minimální počet kreditů pro první semestr studia

Tisk
PDF

infoDůležitá informace pro studenty PRVNÍHO ročníku. Podle opatření děkana FP TUL  3/2017 ze dne 29. 9. 2017 

 minimální počet kreditů pro první semestr studia (pro postup ze ZS do LS v prvním ročníku ) byl zvýšen na 15.

DIRECTION - od myšlenky k mapě

Tisk
PDF

titulkaNa dnech GIS 2013 byla pokřtěno první vydání netradiční turistické mapy Liberce a Jablonce. Jaká ale byla cesta od nápadu až po její vytištění? Co se všechno musí vyřešit, chcete-li obdobnou mapu vydat a jaké kroky je nutné provést při tvorbě tištěné mapy?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v zajímavém článku jednoho ze spoluautorů mapy Mgr. Daniela Vrbíka (oddělení ggeoinformatiky na TULce, KAP). DOPORUČUJI VAŠI POZORNOSTI.
Současně odkazuji na zajímavé informace ke vzniku mapy dalšího spoluautora dr.Jiřího Šmídy.

Nový studijní a zkušební řád TUL (ze dne 5.8.2016)

Tisk
PDF

logo TULDne 5.8.2016 vešel v platnost nový studijní a zkušební řád TUL. Prosím věnujte mu svou pozornost. Více naleznete v sekci "Pro studenty - Studijní a zkušební řád"

Závazná pravidla pro citace v BP/DP

Tisk
PDF

Pro autory závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je určen nový elektronický kurz na fakulním Moodle. Obsahuje jak formální požadavky na strukturu závěrečné práce, tak podrobné návody pro citace zdrojů použitých v práci. Návody jsou připravené tak, aby se daly snadno stáhnout a vytisknout. Pro autory závěrečných prací obhajovaných v letních termínech 2012 a dále jsou citační pravidla uvedená v kurzu závazná.

Více na Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz)