Geovzdělávání 2011

Workshop se uskutečnil dne 19. ledna 2011 s vymezujícími třemi otázkami:

1.Jde v geografickém vzdělávání jen o obsah? Jak posuzovat jeho odbornou a vzdělávací kvalitu?
2.Jde jen o obsah, jak jej „dostat do hlavy“? Jak posuzovat vhodnost geografického obsahu pro jednotlivce?
3.Jak posuzovat celkovou kvalitu geografického vzdělávání?

Program:

I. blok: geografické vzdělávání obecně
VÁVRA (TUL): Příklad použití revidované Bloomovy taxonomie v posuzování tématu OCEÁN v RVP
HYNEK (TUL): Učitelské studium: témata v geografickém kurikulu
NIŽNANSKÝ (TUL): Prechod na VŠ štúdium geografie a meranie efektivity edukácie geografie

II. blok: geoinformatický a kartografický
HIESS (ČAGI): Unionizace geografického kurikula a transfer inovací INSPIRE do geoinformační infrastruktury
HERBER (MUNI): Příprava učitelů geografie ve vzdělávací oblasti ICT
HOFMANN, MÍSAŘOVÁ, MRÁZKOVÁ, HENYCH (MUNI): Kartografické dovednosti/Výuka orientace na ZŠ pomocí map pro orientační běh

III. blok: geografická terénní výuka
HILBERT (TUL): Terénní výuka zaměřená na fyzickogeografické vzdělávání u studentů aplikované geografie TU v Liberci
SVOZIL, HYNEK, TRÁVNÍČEK, VÁGAI (MUNI, TUL): Lokální studie Deblínska a její implementace do ŠVP
VÁGAI (TUL): Příprava učitelů geografie a terénní výuka na katedře geografie TUL
NOVÁKOVÁ (TUL): Zeměpisná výuka o místě a její realizace v 6. ročníku ZŠ, na příkladu Liberecka (výsledky z diplomové práce)
DÍTĚTOVÁ (TUL): Město Liberec - prostor pro terénní projekty.

Filtr na titulek      Počet zobrazených  
Číslo Titulek článku Zobrazení