Geovzdělávání 2013

5. ročník Workshopu o geografickém vzdělávání se koná  22. ledna 2013 (úterý)

Místo workshopu je v budově C, u rektorátu TUL. Změna! Učebna C1 ve 2. patře u schodiště. Budova C je vlevo proti vstupu do budovy rektorátu („šikmá věž“). V přízemí rektorátu je recepce, kde je možné získat informaci.

Zahájení v 10. hod. 22. ledna 2013 (úterý)
Cíle/zaměření:
1.    Reflexe geografického vzdělávání ze zahraničí (např. na vydané US standardy) Zkušenosti  z kongresu IGU v Německu, US standardy – 2.verze, německé geografické kurikulum, britské základní vědomosti
2.    Vlastní zkušenosti a představy z přípravy budoucích učitelů geografie Vzdělávací cíle geografického vzdělávání, učební cíle/výstupy, Anderson-Krathwohlova taxonomie i taxonomie jiné
3.    Obecné otázky geografického vzdělávání…..Možnosti revize českého geografického kurikula v RVP (G/ZV)
4.    Představit podobu standardu a souvislosti jeho vzniku. Koncept geografického vzdělávacího  standardu, praktické návrhy a řešení
5.    Současný výzkum v geografickém vzdělávání na jednotlivých geografických pracovištích.


1.    Blok:  10. až 11.45 hod.: 

 • Vávra, J. (TUL) : Informace z konference IGU v Kolíně nad Rýnem
 • Hofmann, E. (MUNI PedF): Směry výzkumu v geografickém vzdělávání.
 • Řezníčková, D. (CUNI, PřF): I Výzkumné projekty na pracovišti Centra geografického vzdělávání PřF UK v Praze
 • Herink, J. (NÚV Praha): Informace o tvorbě standardů pro zeměpis na ZS

------------------------------------------------------------------------
Přestávka na oběd (11.45 až 12.30)<br>
Možnost využít hlavní menzu TUL (Husova), která je vzdálená 3 minuty od místa jednání. Nabídka menzy je dostupná ZDE, je tam i bufet
------------------------------------------------------------------------


2.    Blok:  12.30 až 13.30 hod:

 • Vávra. J. Reflexe geografického vzdělávání ze zahraničí (např. na vydané US standardy) Zkušenosti  z kongresu IGU v Německu, US standardy – 2.verze, německé geografické kurikulum, britské základní vědomosti
 • Hynek, A.: Obecné otázky geografického vzdělávání…..Možnosti revize českého geografického \kurikula v RVP (G/ZV)
 • Karvánková, P.; Nedvědová, Š.; Vacková, V.: Badatelsky orientované vyučování zeměpisu

3.    Blok 13.40 až 14.40 hod.: 

 • Orct, M. (G Hořice): Příprava budoucích učitelů zeměpisu – reflexe přípravného vzdělávání učitelů zeměpisu z pohledu praxe
 • Vágai, T. (TUL): Reflexe přípravy učitelů geografie v rámci Vedení geografické výuky na KGE TUL
 • Hájek, V. (TUL): Interdisciplinární témata a jejich využití ve výuce zeměpisu
 • Donátová, A. Ondračková,Z. (TUL): Reflexe a zkušenosti z terénního projektu pro budoucí učitele zeměpisu, v zájmovém území města Liberec

Závěrečné shrnutí (14.50 -  )

 • hlavní konkrétní výstupy a stanoviska pro NÚV, sekci GV ČGS

Případné dotazy adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tel. 485 353 395).

Za organizační výbor

Jaroslav Vávra

Příloha:
Stáhnout soubor (Report_wshp13a_Liberec_final.pdf)Final Report [Final Report]158 Kb19.2.2013 08:48
Stáhnout soubor (Pozvanka_2cirkular_final.pdf)2. cirkulář[2_cirkular]147 Kb14.1.2013 14:32
Stáhnout soubor (Pozvanka_1cirkular.pdf)1. cirkulář[1-cirkular_geo_edu]174 Kb30.10.2012 18:02
Filtr na titulek      Počet zobrazených  
Číslo Titulek článku Zobrazení