Geovzdělávání 2012

Místo workshopu: (pozor změna proti předešlým ročníkům!!)

v budově C, u rektorátu TUL. Učebna C4 a další (4. patro). Budova C je vlevo proti vstupu do budovy rektorátu („šikmá věž“). V přízemí rektorátu je recepce, kde je možné získat informaci.

Čas:

17. ledna 2012, od 10.15 hod.

Cíle:

1.Obecné otázky geografického vzdělávání

2.Představit podobu standardu a souvislosti jeho vzniku.

3.Objasnit, alespoň na příkladech, způsob vzniku konkrétních indikátorů v daném tématu

!! TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V LIBERCI !!

Filtr na titulek      Počet zobrazených  
Číslo Titulek článku Zobrazení