Geovzdělávání 2010

2. workshop o geografickém vzdělávání se konal v Liberci 20. ledna 2010


Záštitu nad workshopem převzala katedra geografie TU v Liberci, zastoupená vedoucím katedry doc. RNDr. Aloisem Hynkem, CSc., který celý workshop moderoval.

Autoři hlavních vyžádaných příspěvků:
Mgr. Petr Knecht, Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně
RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D. z Technické univerzity v Liberci
PaedDr. Jiří Suda ze Západočeské univerzity v Plzni
Mgr. Jan Šperl z VÚP v Praze, portál: rvp.cz
RNDr. Tomáš Vágai, z Technické univerzity v Liberci

Probíraná témata:

1.    Reformovat české geografické kurikulum?
Úvodní prezentace: reformy v zahraničí, české kurikulum ve vztahu k zahraničním, stanoviska, návrhy, doporučení ke změnám, standardy geografického vzdělávání v příkladech ze zahraničí, návrh pro českou verzi
2.    Zeměpisná olympiáda
3.    Vytvoření komunity odborníků či portfolia
4.    Škola jako centrum komunitního života

 

Filtr na titulek      Počet zobrazených  
Číslo Titulek článku Zobrazení