Technická univerzita v Liberci|FP|Katedra geografie

SZZ geografie - podzimni termin 2017/2018 - harmonogram

Tisk
PDF

articlesStátní závěrečné zkoušky z geografie (včetně obhajob závěrečných prací) pro všechny obory se budou konat v podzimnim terminu 28. 8. 2018 (úterý)

Harmonogram SZZ . Změny jsou vyhrazeny.

Organizační záležitosti k SZZ vám budou zaslány nejpozději týden před termínem konání SZZ. Sledujte své emailové schránky.

Závěrečné práce obhajované v podzimním termínu musí být odevzdány nejpozději do 29.6.2018. Ve zdůvodněných případech a po souhlasu katedry může být děkanem termín odevzdání DP/BP posunut (nejpozději do 23.7.2018)

GECON - geologická příhraniční kooperační síť

Tisk
PDF

GECON logolinkKatedra geografie realizuje nový projekt - GECON. Pod zkratkou GECON se skrývá projekt Geologické příhraniční kooperační sítě. Projekt trvající 3 roky se začátkem v říjnu 2017 a koncem v září roku 2020 je určen pro organizace nebo jednotlivce, kteří se zajímají o geologické bohatství v česko-saském pohraničí.

Cílem GECONu je vznik a rozvoj česko-saské geologické příhraniční kooperační sítě. Sítě, která je neformální platformou institucí, jež pojí společný zájem v oblasti studia, ochrany a popularizace geologického přírodního bohatství v česko-saském pohraničí. Kooperační síť usnadňuje komunikaci a spolupráci mezi těmito institucemi.

Co konkrétně děláme? Vytváříme prostor pro setkávání laiků, profesionálů, dobrovolníků i studentů, kteří se zajímají o geologické bohatství pohraničí a propojujeme tak lidi-instituce-informace. Realizujeme společné aktivity. Zasazujeme se o ochranu geologických lokalit a geologického bohatství Euroregionu Nisa a zapojujeme do této činnosti i jeho obyvatele. Vyměňujeme si zkušenosti a zvyšujeme povědomí o geologickém bohatství Euroregionu Nisa.

Kdo jsou partneři? Na české straně jsou partnery projektu Národní geopark Ralsko a Technická univerzita v Liberci.  Na německé straně Senckenberg Gesellschaft fuer Naturforschung, pobočka Muzea v Goerlitz. Co nabízíme zájemcům? 

  • účast na konferencích, exkurzích, terénních workshopech, letních školách, studijní cesty
  • sdílení kontaktů, výměnu znalostí a `know how`
  • čtvrtletní newsletter plný informací o plánovaných akcích
  • možnost publikování a prezentace členských organizací a jejich projektů

Více informací o projektu, nejbližších akcích a možností zapojení naleznete na stránkách projektu: http://www.gecon.online/

Temata závěrečných prací 2017/2018 - letní semestr

Tisk
PDF

articlesV příloze naleznete aktuální témata záverčných prací (BP/DP). V případě zájmu obratem kontaktujte vedoucího práce. Podklady k zadání BP/DP musí být odevzdány na sekretariát KGE nejpozději do 27.4.2018

Přehled témat - letní semestr

Minimální počet kreditů pro první semestr studia

Tisk
PDF

infoDůležitá informace pro studenty PRVNÍHO ročníku. Podle opatření děkana FP TUL  3/2017 ze dne 29. 9. 2017 

 minimální počet kreditů pro první semestr studia (pro postup ze ZS do LS v prvním ročníku ) byl zvýšen na 15.

DIRECTION - od myšlenky k mapě

Tisk
PDF

titulkaNa dnech GIS 2013 byla pokřtěno první vydání netradiční turistické mapy Liberce a Jablonce. Jaká ale byla cesta od nápadu až po její vytištění? Co se všechno musí vyřešit, chcete-li obdobnou mapu vydat a jaké kroky je nutné provést při tvorbě tištěné mapy?

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v zajímavém článku jednoho ze spoluautorů mapy Mgr. Daniela Vrbíka (oddělení ggeoinformatiky na TULce, KAP). DOPORUČUJI VAŠI POZORNOSTI.
Současně odkazuji na zajímavé informace ke vzniku mapy dalšího spoluautora dr.Jiřího Šmídy.

Nový studijní a zkušební řád TUL (ze dne 5.8.2016)

Tisk
PDF

logo TULDne 5.8.2016 vešel v platnost nový studijní a zkušební řád TUL. Prosím věnujte mu svou pozornost. Více naleznete v sekci "Pro studenty - Studijní a zkušební řád"

Závazná pravidla pro citace v BP/DP

Tisk
PDF

Pro autory závěrečných prací (bakalářských a diplomových) je určen nový elektronický kurz na fakulním Moodle. Obsahuje jak formální požadavky na strukturu závěrečné práce, tak podrobné návody pro citace zdrojů použitých v práci. Návody jsou připravené tak, aby se daly snadno stáhnout a vytisknout. Pro autory závěrečných prací obhajovaných v letních termínech 2012 a dále jsou citační pravidla uvedená v kurzu závazná.

Více na Průvodce studenta FP tvorbou závěrečné práce (Moodle kurz)